11.05.2020 - Adam Barbořík
počet přečtení: 9193
vytvořeno 18.03.2020, upraveno 11.05.2020

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na státem poskytované podpory, o možnostech úvěrů a doporučení pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19.

Situace se stále vyvíjí a stát bude postupně nabídku podpory přizpůsobovat novým podmínkám. S tímto vývojem se budeme snažit aktuální informace pro sportovní prostředí shromáždit a zveřejnit.

 

Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

  • Náhrada mzdy a pracovně právní souvislosti - cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus".

 

  • Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do 31.5. 2020.  Zaměstnavatelé tak budou moci o refundaci náhrad mezd požádat i za měsíc květen. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

 

 

  • Program ANTIVIRUS se obecně vztahuje i na sportovní spolky, neboť patří s odkazem na §109 zákoníku práce mezi zaměstnavatele v tzv. mzdové sféře. 

 

  • POZOR! V případě, kdy bude spolek vykazovat náklady na mzdové prostředky v rámci vyúčtování poskytnuté státní dotace (MŠMT), dotace či grantu od kraje / obce atd, pak žádat  o příspěvek z programu nemůže.  Pak jsou totiž jeho mzdové náklady kryty veřejnými rozpočty a program se na něj nevztahuje. Uplatněním žádosti o příspěvek by došlo ke zneužití programu se závažnými důsledky (trestný čin, porušení rozpočtové kázně).

 

  • Z programu ANTIVIRUS nelze čerpat příspěvek na odměny vyplacené v rámci DPČ a DPP, byť se i na tyto vztahují překážky v práci na straně zaměstnavatele

 

  • K podání žádosti lze udělit plnou moc. Jedná se o řešení zejména pro případy, kdy spolek nedisponuje požadovanými prostředky elektronické komunikace (datová schránka, uznávaný elektronický podpis). Plnou moc lze udělit i jinému spolku

 

 

  • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

 

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 

Informace k opatřením na pomoc OSVČ (k 7.5.2020)

 

Informace k opatřením na pomoc firmám (k 7.5.2020) (většina opatření se týká i spolků)

 

Daně

Resort financí vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut). Informace naleznete zde https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

 

 EET

Elektronická evidence tržeb pro všechny vlny se odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021. https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/podnikatele_nebudou_evidovat_trzby_do_konce_roku_2020-10670