Sportovní činnost

Vlastní sportovní činnost, tréninková, soutěžní, případně vzdělávací, by v každém sportovním odvětví měla vycházet z doporučené metodiky příslušného národního sportovního svazu. Zpravidla je dostupná na jeho webových stránkách.

I v případě, že se spolek zabývá pouze nesoutěžními sportovními a pohybovými aktivitami, doporučuje se, aby na sportovní činnost dohlížel člen nebo členka spolku s příslušnou odborností (trenér/ka, cvičitel/ka, instruktor/ka). Zejména je třeba klást důraz na bezpečnost, standardní pro daný typ sportovní činnosti. Nezapomínejte ani při sportovní činnosti na odpovědnost pověřených osob (trenéři, cvičitelé, instruktoři) a členů statutárních orgánů (předseda, členové výboru).

 

V rámci sportovní přípravy se doporučuje neopomíjet osvětu v oblastech zásad fair-play, antidopingové prevence, prevence proti ovlivňování výsledků soutěží a předcházení jakémukoliv způsobu diskriminace, obtěžování či zneužívání sportovců.

 

Veškeré aktivity by měly být plánované a nastavené přiměřeně schopnostem a dovednostem členů v jednotlivých věkových skupinách. Doporučuje se také plánované aktivity, a to tréninkové i soutěžní, evidovat v zápisech a tréninkových denících. Tato evidence může být vyžadována například pojišťovnou při likvidaci škodních událostí. Zároveň slouží jako dokumentace činnosti klubu pro různé potřeby, např. dotace.

 

S metodikou sportovní přípravy, pravidly a systémem sportovních soutěží v jednotlivých sportech jsou schopné poradit národní sportovní svazy.

MenuX