Odpovědnost a pojištění

Sportovní kluby jako právnické osoby jsou odpovědné za spoustu činností. Příkladem je provozování sportovišť, areálů, pořádání turnajů, utkání, tréninků a mnoho dalších. I přestože má klub provozní řád areálu, bezpečnostní vybavení a mnoho dalších opatření, ČUS doporučuje sjednat si pojištění odpovědnosti pro sportovní klub, stejně tak i pojištění majetku sportovního klubu. Nový občanský zákoník zvýšil osobní odpovědnost statutárních orgánů, kdy členové statutárního orgánu ručí celým svým majetkem. I proto ČUS doporučuje sjednat pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku (D&Q). Pro tento druh pojištění lze využít rámcové smlouvy ČUS, jako služby zprostředkovávané pro své členy, která nabízí příznivější sazby než tržní nabídky.

ČUS dále poskytuje svým členům a fyzickým osobám v nich sdruženým úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů. Pojištěním jsou pokryty všichni členové sdružení v ČUS a úrazové pojištění platí i pro nečleny, účastnící se akce pořádané členský klubem ČUS (utkání, turnaje, tréninky).

 

Jakou cestou se spolek pojistí, záleží na jeho výběru. Některá pojištění jsou zabezpečena v rámci členství v ČUS, některá si musí spolek zajistit sám. Může k tomu využít rámcových smluv pro členy ČUS nebo si rizika pojistí sám, svojí cestou. Více informací o pojištění naleznete zde.

 

Úrazové pojištění zabezpečeno v rámci členství v ČUS
Pojištění odpovědnosti trenérů zabezpečeno v rámci členství v ČUS
Pojištění odpovědnosti pro sportovní klub lze prostřednictvím  ČUS nebo individuálně
Pojištění odpovědnosti členů orgánů spolku lze prostřednictvím  ČUS nebo individuálně
Pojištění majetku sportovního klubu lze prostřednictvím  ČUS nebo individuálně

 

 

MenuX