Ochrana osobních údajů

Zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) se sešli se zástupci ČUS, jako největší sportovní organizace v ČR, za účelem sjednocení nejasných výkladů v rámci agendy ochrany osobních údajů a zjednodušení problematiky pro spolky ve sportovním prostředí ČR. Výsledkem jednání je dosažení shody mezi ČUS a ÚOOÚ.

 

Hlavním cílem a snahou ČUS i ÚOOU bylo problematiku ochrany osobních údajů pro sportovní prostředí maximálně zjednodušit a zároveň poskytnout relevantní informace tak, aby nebylo nic zanedbáno.

 

Pro spolky, které provozují pouze sportovní činnost a nezpracovávají žádné osobní údaje pro marketingové účely, postačí pouze využití vzorového formuláře „Informace o zpracování osobních údajů“, který je pouze nezbytné uveřejnit vhodným způsobem (webové stránky, spolu s přihláškou, nástěnka v sídle spolku). Pro takové spolky není potřeba „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“, tedy opatřovat podpisy členů. Pokud však ve spolku zpracováváte osobní údaje pro účely marketingu (fotky na pozvánkách, billboardy atd.), formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ pro členy použít musíte.

 

Česká unie sportu ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních ůdajů firmou GDPR Solutions, a.s připravila pro sportovní spolky základní pravidla a doporučení v oblasti ochrany osobních údajů  a vzorové dokumenty:

 

Další vzorové dokumenty k problematice GDPR k dispozici na příslušných územních pracovištích ČUS.

 

Dotazy k problematice GDPR zasílejte na adresu gdpr@cuscz.cz

 

MenuX