21.12.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 1643
vytvořeno 21.12.2017, upraveno 21.12.2017

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
19. prosince 2017

Prosincové jednání Výkonného výboru ČUS ve znamení dotačních programů na rok 2018 i výročí sta let české státnosti

Výkonný výbor České unie sportu se sešel 19. prosince v Praze na Strahově na svém posledním zasedání v letošním roce. Jeho členové projednali nové dotační programy, které vyhlásilo Ministerstvo školství na podporu talentované mládeže a sportovních spolků na rok 2018. Současně se zabývali situací, která vznikla nevypsáním programu na údržbu a provoz sportovních zařízení a jeho zařazením do nově vyhlášeného programu s názvem Můj klub určeného k financování činnosti, ale i provozu a údržby sportovišť.

 

V této souvislosti přijali s uspokojením usnesení Senátu Parlamentu České republiky, kterým podpořil úsilí ČUS a nařídil Ministerstvu školství zjednat nápravu chyby jeho úředníků, aby o prostředky z programu IV (údržba a provoz sportovních zařízení) mohly žádat nejen národní sportovní svazy, střešní organizace a jejich pobočné spolky, ale také členské spolky, jichž je v České republice většina.

 

Výkonný výbor ocenil, že se ČUS podařilo se zástupci Ministerstva školství operativně vykomunikovat způsob poradenství pro sportovní kluby i národní sportovní svazy při vyplňování žádostí o státní dotaci z již vypsaných programů. Informace se jednak distribuovaly k potenciálním žadatelům a také jsou formou nejčastějších dotazů a odpovědí umístěné na webových stránkách ministerstva. Vzhledem ke složitější administrativě žádostí i krátkému termínu pro jejich podání poukázal také na nezastupitelnou roli okresních sdružení ČUS a jejich servisních center sportu.

 

Členové VV ČUS se zabývali rovněž návrhem možných sportovních a společenských aktivit k uctění a oslavě sta let české státnosti v příštím roce. Česká unie sportu si připomene vznik samostatného státu při volbě nejlepších sportovců jednotlivých okresů, vydáním publikace připomínající historii i největší úspěchy českého sportu a na podzim 2018 reprezentativním setkáním zástupců sportovních klubů, tělovýchovných jednot a svazů v pražské O2 areně.

 

„Při této příležitosti bychom rádi vyvolali ve sportovním prostředí diskusi na téma národní hrdosti i posílení motivace sportovců. Navrhujeme, aby se v roce 100. výročí české státnosti při významných sportovních událostech hrála i druhá sloka písně Kde domov můj. Nechceme rozhodně rozpoutávat polemiku o podobě české hymny, ale domníváme se, že právě druhá sloka více evokuje vlastenecké vyznění a ducha odhodlanosti. Pro české reprezentanty i další sportovce může mít silnější motivační charakter a přivést je k lepším výkonům. Názory, komentáře a reakce z řad sportovní veřejnosti samozřejmě vyhodnotíme,“ uvedl předseda ČUS Miroslav Jansta.

 

VV ČUS projednal průběh končícího a přípravu nového ročníku projektu ČUS Sportuj s námi, který je jednou z největších a nejúspěšnějších sportovních aktivit pro veřejnost v České republice. V letošním roce zahrnoval kalendář více než 500 akcí ve všech druzích sportu i regionech. V současné době už registrační systém eviduje 900 pořadatelů, kteří mají zájem o zařazení do projektu pro příští rok. V měsíci lednu 2018 se uskuteční prvních pětadvacet schválených akcí.

 

VV ČUS vyslechl také dvě pozitivní informace z Ústeckého kraje. Rada i zastupitelstvo kraje zde schválily koncepci rozvoje sportu v tomto regionu, na níž se podílela i Česká unie sportu – podobně jako to v minulém volebním období učinil už Moravskoslezský kraj. Krajská organizace ČUS v Ústí nad Labem také podepsala smlouvu se Severočeským sdružením obcí, jejíž součástí je spolupráce na vytváření koncepcí podpory sportu v jednotlivých městech a obcích.