Výkonný výbor

Výkonný výbor ČUS je nejvyšším výkonným orgánem ČUS. Valnou hromadou ČUS je volen na čtyřleté funkční období ve složení předseda, 8 zástupců národních sportovních svazů a 8 zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

 

Složení VV ČUS

Jednací řád VV

Zprávy z jednání výkonného výboru ČUS

Termíny jednání VV ČUS

Čtyřletý plán činnosti České unie sportu  2020 - 2024

Jednací řád Rady ČUS