18.06.2019 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 1211
vytvořeno 20.06.2019, upraveno 20.06.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
18.6.2019

VV ČUS se zabýval financováním servisních center sportu a poukázal na dlouhodobou neudržitelnost podfinancování

Výkonný výbor České unie sportu se zabýval na svém zasedání 18. června v Praze kontrolou připravenost a zajištění 37. valné hromady ČUS konané 19. června ve Sportovním centru Nymburk.

 

Jedním z klíčových témat jednání bylo schválení financování Servisních center sportu ČUS (při krajských organizacích a okresních sdruženích ČUS) v roce 2019 ve vztahu ke státní dotaci. V rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Organizace sportu 2019 – Zastřešující sportovní organizace“ podala Česká unie sportu žádost o dotaci ve výši 146 milionů korun, z toho 90 milionů pro činnost Servisních center v okresech a krajích. MŠMT jí ale poskytlo celkovou dotaci pouze ve výši 65 milionů korun. Stejně jako v roce 2018 tak připadne na financování SCS ČUS 60,15 milionu korun a na financování údržby sportovních center ve vlastnictví ČUS 4,85 milionu korun.

 

VV ČUS v této souvislosti kriticky poukázal na to, že celková výše dotace MŠMT pro zdaleka největší sportovní organizaci je neúměrně nízká, zejména při porovnání s dotačními prostředky, které obdržely další střešní sportovní organizace. Částka 65 milionů korun totiž neumožňuje prakticky žádný rozvoj SCS ČUS při rozšiřování či zkvalitňování služeb, jejich personálního obsazení nebo zvyšování osobní motivace pracovníků. Dochází tak postupně ke stagnaci a k prodlužování současného stavu, který už dosáhl hranice únosnosti z hlediska nízkých mezd a narůstajícího generačního problému, neboť velká část zaměstnanců už dosáhla důchodového věku.

 

Přitom sportovní kluby a tělovýchovné jednoty služby, které zajišťuje 89 Servisních center sportu ČUS, potřebují a také ve vysoké míře využívají. Nedávný exkluzivní výzkum ČUS potvrdil, že se to týká 86 % sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Role SCS ČUS je v tomto případě nenahraditelná, neboť klubům a jednotám poskytují například administrativní a ekonomický servis (dotace, účetnictví, správu informačního systému ČUS, metodiky atd.), podílejí se na vzdělávání dobrovolníků ve sportu, organizují amatérské soutěže pro veřejnost a podílejí se na spoluvytváření podmínek pro rozvoj sportu v daném území.

 

VV ČUS vyjádřil přesvědčení, že právě vznik Národní agentury pro sport by měl v budoucnu přispět k nápravě aktuálního stavu a ke konečně systémovému řešení při rozdělování státních dotací.

 

V dalším průběhu schůze VV ČUS podpořil částkou 200 000 korun projekt sportovních akcí pro seniory „ČUS Sportovní hry seniorů – Pohyb a sport pro seniory“. Počet seniorů v populaci se neustále zvyšuje a stávají se tak důležitou cílovou skupinou pro Českou unii sportu. Součástí projektu je 22 akcí pořádaných po celé České republice, z nichž patnáct je celokrajského významu.

 

VV ČUS také schválil udělení záštity 22. ročníku festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec a 3. ročníku seriálu turistických výšlapů Nahoru na horu, pořádaného s podporou Českého rozhlasu, mediálního partnera ČUS.

 

Autor: KT ČUS