09.10.2012 - David Kovář
počet přečtení: 3259
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

 (Praha, 10.10.2012) V úterý 9. října se Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy sešel na pražském Strahově na řádné schůzi, aby projednal řadu bodů, souvisejících s nastoupenými změnami v organizaci. Schválen byl návrh programu 27. valné hromady ČSTV, která se uskuteční 1.prosince 2012. Vedle zprávy předsedy M.Jansty o postupu reorganizace, bude její hlavní náplní novelizace Stanov ČSTV a realizace majetku ČSTV na Strahově.

Místopředseda ČSTV M. Hájek, řídící schůzi, dal v úvodu slovo předsedům pracovních komisí, kteří referovali o progresu v jejich práci. Výbor schválil návrh Komise pro strategii horských středisek, která předložila novelu stanov Skiareálu Špindlerův Mlýn, a.s., a Ski Pec, a.s. Novela, jejíž přijetí se očekává na mimořádných valných hromadách společností začátkem listopadu, mimo jiné snižuje náklady na správu společností, jejichž podnik byl pronajat. Výbor vyslechl zprávu Komise pro rozvoj Sportovního centra Nymburk, která úspěšně jedná s městem Nymburk a vytváří postupnými kroky podmínky k očekávaným investicím. Členové výboru dále obdrželi informace o přípravě novely Stanov ČSTV a o výhledu financování sportu v roce 2013 ze státního rozpočtu. „Příští rok může být velmi těžký pro český sport, pokud se nepodaří vrátit sportu 800 milionů Kč, které v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 oproti letošnímu roku chybí“, komentoval situaci místopředseda ČSTV M.Pelta, který současně zdůraznil, že sport mládeže a sportovní zařízení ve vlastnictví klubů se mohou ocitnout již v kritické situaci. „Nevím, co budeme muset ještě podniknout, aby sport obdržel alespoň stejnou podporu jako letos. Semknuli jsme se, řadu změn jsme provedli, všichni to kvitují, ale státní podpora pro příští rok je zatím tristní“.

 

Výkonný výbor po projednání schválil návrh programu 27.VH ČSTV, která je svolána na 1.prosince. Předseda ČSTV Miroslav Jansta podá na valné hromadě zprávu o postupu reorganizačních a transformačních kroků ČSTV, delegátům bude předložena novela Stanov ČSTV, která je nyní v připomínkovém řízení, a projednáván bude i návrh na prodej a převod sportovišť na Strahově Fotbalové asociaci ČR a Českému atletickému svazu. Především FAČR má v úmyslu revitalizovat jak samotná sportoviště, tak přilehlé administrativní prostory, které by poskytly v příštím období moderní zázemí ČSTV i národním sportovním svazům. 

 

V další části jednání výbor po diskusi schválil zprávu o činnosti Vyšší odborné školy ČSTV, jíž je zřizovatelem. Škola přijala do prvního ročníku rekordní počet nových studentů, usiluje o rozšíření akreditace o žádané obory, zmodernizovala své učební prostory, stabilizovala hospodaření a nabízí sportovním svazům možnosti vzdělávání trenérů a dalších specialistů. Dále výbor jednal, mimo jiné o řešení opuštěného majetku, o situaci Občanského sdružení Zelený ostrov, o sběru statistických dat členské základny ČSTV za rok 2012, schválil postup k inventarizaci majetku ČSTV, vzal na vědomí informace o solidární finanční výpomoci v rámci sdružených národních sportovních svazů a návrh na způsob spolupráce s poradenskou firmou s cílem dosáhnout na finanční zdroje z evropských programů.

 

Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 6.11. a stěžejním bodem programu bude příprava písemných podkladů pro delegáty valné hromady.


Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV