06.11.2012 - David Kovář
počet přečtení: 2677
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

(ČSTV, Praha, 6. 11. 2012) V Praze na Strahově zasedal 6.11. na své řádné schůzi Výkonný výbor ČSTV. V rámci nabitého programu vzal na vědomí dobré hospodářské výsledky ČSTV za tři čtvrtletí letošního roku, jako výsledek přijatých úsporných opatření. Výkonný výbor ČSTV také v rámci příprav 27. valné hromady ČSTV rozhodl pozastavit novelizaci Stanov ČSTV do doby, než dojde k úpravám Stanov Českého olympijského výboru.

VV ČSTV se v úvodu schůze zabýval horskými akciovými společnostmi, kde po nepodepsání smlouvy s vybraným nájemcem Melida, a.s., v daném termínu, přijal některé opatření pro jednání mimořádné valné hromady Skiareálu Špindlerův Mlýn 8. 11. 2012 tak, aby nebyl ohrožen provoz střediska v nadcházející zimní sezóně. Současně vzal na vědomí, že jednání k podpisu kontraktu byla na straně nájemce obnovena s cílem podepsat co nejdříve. V závěru jednání byl VV informován, že k podpisu nájemní smlouvy ze strany dojde ještě téhož dne. „Jsem rád, že zvítězil rozum, že se podařilo dovést do úspěšného konce několikaměsíční náročná a tvrdá vyjednávání.

 

ČSTV je občanské sdružení, které nemá a většinou ani neumí podnikat. To mají dělat profesionálové. Pro ČSTV bude znamenat podpis smlouvy profit nejen v garantovaném vysokém nájmu, který převýší dosavadní výtěžek z pronajatých horských společností, ale především v tom, že nájemce zajistí potřebné investice do našeho majetku, na které by ČSTV nikdy nemělo peníze a majetek by brzo zašel na úbytě. To se odrazí brzo i na spokojenosti návštěvníků krkonošských horských středisek.“, prohlásil předseda ČSTV Jansta.

 

V další části jednání výbor schválil písemné podklady pro delegáty 27. VH ČSTV, která se bude konat 1. 12. 2012 ve Sportovním centru Nymburk. Mimo jiné návrh jednacího řádu, ale také řešení majetkových vztahů v areálu Strahov. V široké diskusi k novelizaci stanov ČSTV byl VV informován, že Plénem Českého olympijského výboru byl do čela ČOV zvolen Jiří Kejval, který ve svém nadčasovém vystoupení představil mj. plán směřující prioritně k jednotě sportovního prostředí pod gescí ČOV. Další proces transformace sportovního prostředí bude realizovat nově zvolený výkonný výbor ČOV. VV ČSTV rozhodl pozastavit připravenou novelizaci stanov ČSTV a odložit ji do doby, než dojde k úpravám stanov, ev. organizační struktury Českého olympijského výboru. Učinil tak proto, aby ČSTV mohl v rámci probíhající transformace sportovního prostředí následně reagovat na postupné změny.

 

Výkonný výbor dále projednal zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulá tři čtvrtletí letošního roku. S uspokojením vzal na vědomí, že přijatá úsporná opatření přinášejí efekt, neboť letošní výsledky jsou oproti plánu lepší o 3,5 milionů Kč, v meziročním srovnání se stejným období loňského roku o více než 15 milionu Kč a ve srovnání s rokem 2008 dokonce o 30 milionů lepší. K tomu M. Jansta poznamenal: „Z dosavadních výsledků hospodaření je názorně a jasně vidět, že nové vedení ČSTV dovede hospodařit levněji, úsporněji a efektivněji nežli vedení minulé.“

 

Mezi dalšími projednávanými body programu VV ČSTV schválil rozpočtovým opatřením rozdělení prostředků mezi svazy, které letos neobdržely prostředky z programu V MŠMT a diskutoval postup k zajištění státních prostředků pro sport pro rok 2013, zejména zdrojům pro činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

 

Příští řádná schůze VV ČSTV se uskuteční 18. 12. 2012.

 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV