18.12.2012 - David Kovář
počet přečtení: 2861
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

(ČSTV, Praha, 18. 12. 2012) Výkonný výbor ČSTV se sešel na své poslední letošní schůzi 18. 12. 2012 v Praze na Strahově. Projednal mimo jiné první verzi návrhu rozpočtu ČSTV na rok 2013, který počítá s úhradami části dluhů z minulých let a současně by měl zabezpečit stabilizaci organizace a zajistit její servisní funkci. Počítá například s příspěvkem na financování servisních center sportu v krajích a regionech.

Místopředseda ČSTV Miroslav Pelta informoval členy VV ČSTV o realizaci převodu části strahovského areálu na Fotbalovou asociaci ČR tak, jak ji schválila 27. valná hromada ČSTV. Jsou připravovány příslušné smlouvy a technika postupného převzetí majetku novým nabyvatelem. Současně informoval o zadání studie revitalizace areálu, která počítá i s prostory pro nové sídlo ČSTV a národních sportovních svazů. Paralelně bylo zahájeno jednání s hl. m. Prahou o směně pozemků na Strahově tak, aby výsledkem bylo sjednocení vlastnictví pozemků a staveb na nich stojících. „S městem jednáme o zásadách, jak společně v budoucnu dosáhnout cílového stavu, kdy všechny stavby a pozemky budou mít jasného jednoho vlastníka a chátrající areál Strahova bude moci zase sloužit sportovcům.“, uvedl M. Pelta.

 

Libor Varhaník, předseda komise pro revitalizaci Sportovního centra Nymburk, podal zprávu o dosavadním postupu příprav procesu modernizace střediska. Uvedl možnosti, které jsou zvažovány pro vlastní realizaci plánovaných rozsáhlých investic. Zdůraznil, že je nutné obratem zahájit financování přípravných prací. Prezentoval mimo jiné i vizi o možném pronájmu SC Nymburk Českému olympijskému výboru jako jednu z forem, která by mohla otevřít cestu k získání prostředků na potřebné investice i vlastní provoz střediska a vyhovovala by zájmům vlastníka ČSTV i sportovních svazů. V diskusi získala tato myšlenka podporu. Předseda ČSTV Jansta komentoval záměr slovy: „Pronájem ČOV by mohla být dobrá cesta jako sdružit potřebné investiční prostředky a zajistit vícezdrojové financování. Je potřeba ji podrobně rozpracovat a dále jednat. Bude s tím hodně práce. Středisko je majetek ČSTV a chceme ho pro své svazy a český sport zachovat a jeho funkčnost podstatně zlepšit. Totéž je záměr ČOV. Těsnější spolupráci ČSTV a ČOV za podpory města Nymburk a Středočeského kraje vidím jako možné dobré řešení.“

 

Výkonný výbor projednal návrh první verze rozpočtu ČSTV na rok 2013, který kalkuluje mimo jiné s úhradami části dluhů z minulých let a současně by měl zabezpečit stabilizaci organizace a zajistit její servisní funkci. Počítá například s příspěvkem na financování servisních center sportu v krajích a regionech. Předpokládaný výhled hospodářské činnosti v roce 2013 vykazuje po provedených zásadních změnách poprvé v historii velmi příznivá čísla. Výkonný výbor dále přijal rozpočtové opatření v souvislosti s rozhodnutím MŠMT o přidělení dodatečné účelové státní podpory pro ČSTV, schválil opatření k usnesením přijatých 27.VH ČSTV, návrhy na udělení vyznamenání ČSTV a vzal na vědomí informaci z jednání Valné hromady Občanského sdružení Zelený ostrov.

 

Příští řádná schůze VV ČSTV se uskuteční 15. 1. 2013.

 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV