15.01.2013 - David Kovář
počet přečtení: 2282
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

(ČSTV, Praha, 15. 1. 2013) Výkonný výbor ČSTV svolal valnou hromadu ČSTV. V pořadí 28. valná hromada se uskuteční v sobotu 27. dubna 2013 ve Sportovním centru Nymburk. Hlavní náplní programu bude zpráva o činnosti výkonného výboru a hospodářské zprávy za rok 2012. Výbor také vypsal výběrové řízení na manažery krajských servisních center sportu.

 V úvodu programu schůze VV ČSTV, která se konala 15. 1. 2013 v Praze na Strahově, odezněly zprávy předsedů odborných komisí. Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru a současně předseda komisí VV ČSTV pro financování sportu pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR informoval o jednáních s MŠMT k účelu užití státní dotace pro sport v roce 2013, kde dosud není jasný osud 300 mil. Kč, prosazených poslancem Josefem Dobešem do návrhu zákona o státním rozpočtu, původně určených na financování regionů a SK/TJ. Dále informoval o jednáních ČOV k jeho nové struktuře, která by měla být zakotvena v novelizovaných stanovách ČOV. „Připravujeme změny stanov i s ohledem na to, aby Český olympijský výbor mohl lépe reprezentovat a hájit také zájmy regionálního sportu a aby i ČSTV jako největší sportovní organizace u nás mohl prosazovat zájmy svých členů v rámci ČOV.“, řekl k připravované novele stanov a struktury ČOV jeho předseda Jiří Kejval. Právě s ohledem na tyto změny bude připravovat novelu svých stanov i ČSTV. O tom, zda to bude již na 28. VH ČSTV letos v dubnu, se rozhodne nejdříve po příštím zasedání VV ČOV. Jiří Kejval současně potvrdil zájem ČOV dlouhodobě pronajmout od ČSTV Sportovní centrum Nymburk a zahájit jeho revitalizaci, na jejíž přípravě intenzivně pracuje komise VV ČSTV vedená Liborem Varhaníkem. Miroslav Pelta, předseda komise VV ČSTV pro přípravu změny sídla, informoval o pokroku v jednání s hlavním městem Prahou ke směně majetku na Strahově a o přípravě smlouvy o převodu majetku mezi ČSTV, fotbalovou asociací a atletickým svazem, kterou by měl VV ČSTV schvalovat v únoru.

 

Krajská servisní centra sportu byla středem pozornosti v hlavní části jednání. Místopředseda ČSTV a zmocněnec ČOV pro regiony Marek Hájek spolu s členem VV ČSTV Vítězslavem Holubem představili postup, který bude v roce 2013 uplatňován v servisních centrech sportu, konstituovaných v loňském roce. Součástí projektu je i interní výběrové řízení na pozici krajských manažerů. Výbor schválil harmonogram výběrových řízení a jmenoval výběrovou komisi, což umožní nástup vybraných manažerů nejpozději k 1. 4. letošního roku. „Servisní centra sportu jsou nezbytným předpokladem pro udržení základní struktury organizace sportu v regionech. Centra budou poskytovat vysoce profesionální služby sportovním organizacím a pomáhat fungování a dalšímu rozvoji sportu v krajích, městech a obcích.“, vysvětlil k projektu jeho garant Marek Hájek.

 

Výkonný výbor v závěrečné části schůze projednal a schválil dodatek smlouvy ČSTV s Melida, a.s., o pronájmu skiareálu ve Špindlerově Mlýně a mandát pro zástupce ČSTV na valnou hromadu společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s. Dodatek smlouvy řeší především účetní a daňové záležitosti, vzniklé opožděným podpisem smlouvy a převzetím podniku nájemcem. Na valné hromadě společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn bude ČSTV zastupovat předseda Miroslav Jansta a na programu bude vedle výročních zpráv i změna stanov. „Navrhnu změnu stanov, která přinese snížení počtu členů orgánů společnosti na tři osoby, což přinese další úspory nákladů. Chci, aby, tak jako ve Výkonném výboru ČSTV, nově zvolení členové představenstva a dozorčí rady společnosti pracovali bez nároku na odměnu.“, uvedl k plánované valné hromadě Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s., předseda ČSTV Miroslav Jansta.

 

Výbor rozhodl také o svolání 28. valné hromady ČSTV, pro jejíž konání stanovil datum 27. 4. 2013. V rámci přípravy podkladů pro jednání valné hromady schválil výbor osnovu zprávy o hospodaření a majetku ČSTV za rok 2012. Schválena byla také zadávací dokumentace pro výběrové řízení na prodej ČSTV nevyužívaného Sportovního centra v Brandýse nad Labem.

 

Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 12.2.

 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV