12.03.2013 - David Kovář
počet přečtení: 2790
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

(ČSTV, Praha, 12. 3. 2013) Výkonný výbor ČSTV schválil návrh programu 28. valné hromady ČSTV. Valná hromada se uskuteční v sobotu 27. dubna 2013. Připravuje se revitalizace a pronájem Sportovního centra Nymburk Českému olympijskému výboru. 

 Výkonný výbor projednával převážně problematiku, jež bude předmětem jednání nadcházející 28. valné hromady ČSTV. Zásadním bodem byl návrh programu valné hromady, který bude nezvykle obsáhlý. V osmnácti bodech nebudou chybět Zpráva o činnosti, hospodaření a návrh rozpočtu, projednávat se bude návrh na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem, směna pozemkův lyžařském areálu na Zadově a také úpravy vnitřních ekonomických předpisů, které podle stanov spadají do působnosti valné hromady. Nejdůležitějším bodem programu bude novela Stanov ČSTV, která v rámci procesu transformace sportovního prostředí ČR reaguje na změny ve stanovách Českého olympijského výboru. Novelu stanov bude doprovázet návrh na změnu názvu, který, stejně jako stanovy, bude lépe vystihovat současné poslání a cíle organizace.

 

 Předseda ČSTV Miroslav Jansta přípravu valné hromady shrnul slovy „Definitivně se vyrovnáváme s minulostí. Není to veselé dědictví, řadu dluhů musíme ještě vypořádat, ale teď se již musíme dívat dopředu. V prvním roce účinkování nového výkonného výboru se udělalo obrovské množství práce, stabilizovali jsme ekonomiku, správu majetku a ušetřili jsme desítky milionůkorun. Víme, co chceme dělat a jak toho dosáhneme. Mimo jiné jsme ukázali, že umíme poskytovat tolik poptávaný servis a služby ve sportovní administrativě.“ Místopředseda ČSTV a zmocněnec ČOV pro regiony Marek Hájek informoval o ukončeném výběrovém řízení na manažery krajských servisních center sportu, které po zaškolení čeká práce na stabilizaci krajských a rozjezd regionálních center tak, aby nabízely potřebný servis sportovnímu prostředí. „Důležité je, že máme k dispozici prostředky na zahájení projektu, jehož existence je postavená na vícezdrojovém financování. Loni jsme ověřili v mnoha případech, že to může velmi dobře fungovat, ale pojetí a rozsah práce, zejména v regionálních centrech, bude muset být modernější a dynamičtější, než v minulosti.“

 

 Výbor dále projednal aktuální stav zajištění financování ČSTV v roce 2013, přípravu smluvních vztahů s Fotbalovou asociací ČR k převodu a prodeji sportovišť na Strahově a diskutoval předložený návrh smlouvy na uvažovaný pronájem Sportovního centra Nymburk Českému olympijskému výboru, který projevil zájem středisko spravovat a rekonstruovat, s cílem vytvořit z něj moderní multisportovní středisko pro přípravu české sportovní reprezentace. Členové výboru se také zabývali cestami k využití evropských fondů v období 2014-2020 ve sportovním prostředí, pro které v ČR zatím není vytvořen potřebný rámec, ani se na něm nepracuje. Na řešení musí zapracovat celé sportovní prostředí ve spolupráci s příslušnými ministerstvy.

 

 Výkonný výbor v rámci schůze poděkoval za práci přítomnému předsedovi Legislativní rady VV ČSTV Alexandru Károlyimu, který se podílel mimo jiné i na přípravě novely Stanov ČSTV, a který pro vytížení v Legislativní radě Vlády ČR požádal o uvolnění z funkce. Výbor na jeho místo jmenoval Marcela Petráska.

 

Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 9. 4. 2013

 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV