28.08.2012 - David Kovář
počet přečtení: 2563
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

(Praha, 28. 8. 2012) Ve středu 28. srpna se v Praze na Strahově uskutečnila mimořádná schůze Výkonného výboru ČSTV. Stěžejním bodem programu a příčinou svolání mimořádné schůze bylo projednání návrhů na strategické řešení správy dvou ze tří horských středisek, ve kterých má ČSTV majoritní akciový podíl – Skiareálu Špindlerův Mlýn a Ski Pec pod Sněžkou. Jedná se o jeden z klíčových úkolů nového vedení ČSTV. To vše proto, že analýzy možností, obdržených nabídek, samotná obchodní jednání se zájemci i příprava smluv pokročila natolik, že s blížící se lyžařskou sezonou nebylo vhodné rozhodnutí odkládat. V rámci programu schůze výbor projednal i některé další aktuální záležitosti.

Předseda ČSTV M. Jansta v úvodu projednávání shrnul vývoj hospodaření horských společností, zrekapituloval současné možnosti, potenciál a záměr majoritního akcionáře ČSTV, zdůvodnil zvolenou formu nájmu podniku a výběr navrhovaných strategických partnerů, s nimiž byla vedena náročná jednání. Externí poradci ČSTV následně komentovali ekonomické parametry jednotlivých nabídek, strukturu a obsah smluvních dokumentů, včetně garancí. V diskusi, které se již zúčastnili i představitelé vybraných zájemců Tatry Mountain Resort, Snowhill a MEGA PLUS byla zodpovězena řada dotazů a upřesněny některé garance. Členové VV ČSTV následně jednomyslně přijali usnesení, kterým schválili smlouvu, která má být uzavřena mezi společností Ski Pec, a.s. a Mega Plus, s.r.o., jejímž předmětem je nájem podniku společnosti Ski Pec na dobu 20 let za nájemné 15 mil. Kč bez DPH ročně včetně investic v objemu minimálně 350 mil. Kč po dobu nájmu, a doporučil valné hromadě společnosti Ski Pec udělit souhlas s uzavřením smlouvy a smlouvu podepsat. Následně výbor schválil smlouvu, také jednomyslně, která má být uzavřena mezi společností Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s., a společností, která je společným podnikem společností Tatry Mountain Resort, a.s., a Snowhill, a.s. Předmětem smlouvy je nájem podniku společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a.s., na dobu 20 let za nájemné 43,8 mil. Kč bez DPH ročně, včetně investic v objemu minimálně 800 mil. Kč po dobu nájmu, a doporučil valné hromadě společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn udělit souhlas s uzavřením smlouvy a smlouvu podepsat.

„Po měsících nesmírně tvrdých jednání dnešním rozhodnutím naplňujeme jeden z hlavních předpokladů strategie záchrany ČSTV, možnost splácet dluhy, které nadělalo minulé vedení, a nastartování dalšího rozvoje sportovních organizací, které sdružujeme. Tímto řešením uchráníme náš majetek, zajistíme jeho další rozvoj, získáme z nájemného více, než bychom kdykoliv byli schopni získat na dividendách, kdybychom se rozhodli hospodařit sami, zajistíme stamilionové investice do rozvoje krkonošských areálů, které bychom nikdy sami vložit nemohli. Navíc, tyto zisky pro český sport jsou garantované vysokými zárukami. Naší prioritou při výběru nájemce obou podniků bylo také to, aby byl zajištěn harmonický rozvoj celého regionu Krkonoš.“, shrnul jednání předseda ČSTV JUDr. Miroslav Jansta.

VV ČSTV na mimořádné schůzi dále projednal a schválil rozsah žádostí ČSTV o státní podporu MŠMT pro rok 2013, schválil smlouvu o nájmu SC Brandýs nad Labem nájemci, vzešlému z výběrového řízení, dále žádost akcionáře ČSTV o svolání mimořádné valné hromady společnosti SAZKA, a.s., a kandidaturu místopředsedy ČSTV Marka Hájka pro podzimní volby do Českého olympijského výboru na funkci místopředsedy ČOV pro regiony.

Příští schůze VV ČSTV je svolána na 11. 9. 2012.

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV