Podstatnou část jednání Výkonného výboru zabrala rozsáhlá a důkladná písemná zpráva pro  delegáty dubnové 28. valné hromady ČSTV. Hlavní část tvoří zpráva o činnosti výboru, o majetku a hospodaření, návrh rozpočtu a novela Stanov ČSTV, která v rámci procesu transformace sportovního prostředí ČR reaguje na změny ve stanovách Českého olympijského výboru. Novelu stanov bude doprovázet návrh na změnu názvu, který, stejně jako stanovy, bude lépe vystihovat současné poslání a cíle organizace. 

 

Předseda ČSTV Miroslav Jansta přípravu valné hromady shrnul slovy „Vše se nám podařilo zkoordinovat s Českým olympijským výborem tak, aby jednotlivé kroky transformace českého sportovního prostředí na sebe navazovaly. Za uplynulý rok se ČSTV má čím pochlubit, a to nejen v hospodaření. Jsem také rád, že nejen sportovci vnímají změny pozitivně. Nové Stanovy ČOV budou schváleny 11. 4. a Stanovy ČSTV jsou připravené ke schválení 27. 4. Jsem přesvědčen, že se letos dostaneme v péči o sport v ČR zase o krok dopředu. Posune nás i změna názvu ČSTV, která nás definitivně odstřihne od minulosti. Chceme být moderní, důvěryhodnou a efektivní 
organizací, zajišťující potřebnou odbornou podporu pro sportovní prostředí. To ovšem znamená neustále na tom tvrdě pracovat, a to v Praze, v krajích i v okresech “. 

 

Výbor dále projednal podobu smluvních vztahů s Fotbalovou asociací ČR k převodu a prodeji sportovišť na Strahově. Poté, co minulá valná hromada ČSTV schválila tuto dispozici s majetkem, proběhla řada jednání, která vedla ke splnění podmínek stanovených pro tuto transakci a ke vzájemné shodě na znění smluv. Podpis smlouvy se očekává po uzavření souřadných smluv o užívání strahovských sportovišť mezi fotbalovou asociací a atletickým svazem. Částka, kterou zaplatí fotbalisté, vychází z posudku vypracovaného pro ČSTV. Cenu pozemků znalec vyčíslil na 70 milionů korun, cenu staveb na 57,4 milionů korun a cenu movitého majetku na necelý milion. 
Stadion Evžena Rošického a nafukovací hala budou převedeny bezúplatně. „V minulosti jsme na ně čerpali dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v řádech desítek milionů korun, které bychom museli v případě prodeje vracet,“ vysvětlil generální ředitel ekonomických agend ČSTV Pavel Benda. „Fotbalisté získali především stavby, protože většina pozemků patří hlavnímu městu Praze. S ním je potřeba řešit další vypořádání majetků," uvedl Benda.

 


Výkonný výbor v rámci schůze projednal a schválil také loňský výsledek hospodaření Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o, která disponuje rozšířeným vzdělávacím programem, má v tomto školním roce rekordní počet studentů a začala úspěšně nabízet svoje služby i národním sportovním svazům.

 


Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 14. 5. 2013 
Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV

 

 

 

MenuX