Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
8.10.2019

VV ČUS informoval o vypsání nových dotačních programů a vyhlásil sedmý ročník projektu ČUS Sportuj s námi

Výkonný výbor České unie sportu se sešel na svém osmém letošním zasedání 8. října v Praze. V úvodu jednání vyslechli jeho členové aktuální informaci předsedy České unie sportu Miroslava Jansty o prvních nových dotačních programech na rok 2020, které aktuálně vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – pro SK a TJ program Můj klub, pro národní sportovní svazy programy Repre a Talent, a také o investiční dotaci Podpora materiálně technické základny sportu, vypsané jak pro SK/TJ, tak pro obce a města.

 

Česká unie sportu v této souvislosti vyzvala všechny členské subjekty, aby k podávání žádostí využily služeb odborných pracovišť Servisních center sportu ČUS v jednotlivých regionech. Územní pracoviště ČUS jsou na tuto pomoc klubům připravena. Doporučení je vydáváno v souvislosti s vysokou chybovostí žádostí podávaných kluby v roce 2018 a také na základě sdělení MŠMT, které ČUS letos písemně sdělilo, že žádosti pro rok 2019, které klubům administrovala SCS ČUS, byly bezchybné a mohly být dříve zpracovány.

 

Miroslav Jansta dále informoval o tom, že Národní sportovní agentura, kterou bude řídit Milan Hnilička, už má kompletní vedení, neboť vláda jmenovala jejími místopředsedy Ivo Lukše a Michala Janebu. Pozitivně byla výborem přijata zpráva, že Česká unie sportu prošla, podle vyjádření v protokolu „bezchybně“, podrobnou kontrolou MŠMT na užití státní dotace z Programu X, určeného na projekty pro sportování veřejnosti za rok 2016.

 

VV ČUS také stanovil výši členského příspěvku na činnost Servisních center sportu ČUS pro rok 2019, která zůstává stejná ve výši jedné koruny, za každou fyzickou osobu, člena sdruženého sportovního klubu/tělovýchovné jednoty. Dále projednal a schválil pokyny pro sběr statistických dat členské základny ČUS a národních sportovních svazů a pokyn k aktualizaci pasportu sportovních zařízení. Oficiální statistika členské základny ČUS k 31. prosinci 2019 bude předložena na zasedání VV ČUS v únoru příštího roku.

 

VV ČUS vyhlásil nový, v pořadí sedmý ročník projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2020. Tento projekt dobře plní hlavní cíl – přilákat neregistrované sportovce a občan k aktivnímu pohybu. V loňském roce se do něj zapojilo 208 000 zájemců všech věkových kategorií a zhruba stejný počet vykazují statistické údaje i letos. V roce 2020 bude do kalendáře projektu navrženo 500 akcí z nejrůznějších sportovních odvětví pořádaných po celé České republice. Celková finanční podpora ze strany ČUS jejich organizátorům se zvýší na čtyři miliony korun, současně získají i významnou marketingovou a mediální podporu. Přihlašování akcí bude probíhat opět přes používanou jednoduchou elektronickou přihlášku. Odkaz na přihlášku bude zaslán všem okresním sdružením ČUS a bude umístěn také na webu projektu. Přepokládaný termín přihlášek je stanoven od 1. do 30. listopadu 2019.

MenuX