Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
17. 12. 2019

VV ČUS schválil předfinancování územních Servisních center sportu
a poukázal na možné problémy s generační výměnou pracovníků

 

Poslední, desáté zasedání Výkonného výboru České unie sportu v tomto roce se uskutečnilo 17. prosince v Praze. V úvodu vyslechli jeho účastníci informaci o dalším postupu v případě metodické pomoci ČUS zhruba 350 sportovním klubům, které byly v letošním roce odmítnuty Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotačního programu Můj klub. V současné době kluby stále čekají na reakci MŠMT a na jejím základě se rozhodnou pro další kroky, jak se v opodstatněných případech proti takovému rozhodnutí bránit.

 

Na žádost Revizní komise ČUS výkonný výbor projednal stav pokračujícího jednání mezi Fotbalovou asociací ČR, Českou unií sportu a Českým atletickým svazem, které se týká řešení majetkoprávních vztahů na Strahově. V této souvislosti uložil výbor projednat aktuální návrhy FAČR v Legislativní radě VV ČUS a vyžádal si její stanovisko pro následný postup. Současně konstatoval, že uzavření této problematiky v souladu se všemi podmínkami nastavenými VH a VV ČUS je reálné v první polovině roku 2020.

 

VV ČUS také schválil předfinancování územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu – v roce 2020 z vlastních zdrojů ČUS, neboť se předpokládá, že od začátku roku ještě nebude k dispozici dotační zdroj z MŠMT, z něhož jsou SCS financována. Vzhledem k tomu, že SCS ČUS ve většině případů nedisponují dostatečnými vlastními zdroji, které by pokryly provozní náklady nezbytné pro první měsíce roku 2020, Česká unie poskytne na jejich činnost zálohu ve výši 14,8 milionu korun. Každé krajské pracoviště přitom obdrží částku 200 000 korun a každé okresní pracoviště 150 000 korun.

 

V dalším průběhu schůze VV ČUS schválil žádosti několika národních sportovních svazů o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS. Českému svazu zápasu bude poskytnuta částka 800 000 korun, České rugbyové unii, České softballové asociaci a Českému svazu pozemního hokeje vždy částka ve výši jednoho milionu korun.

 

VV ČUS se zabýval přípravou a zahájením nového ročníku projektu ČUS Sportuj s námi. Množství podaných žádostí o zařazení sportovních akcí pro veřejnost do kalendáře na rok 2020 opět ukázalo velice pozitivní odezvu mezi subjekty ČUS. Pro zajištění plynulé návaznosti projektu od 1. 1. 2020 schválil VV ČUS seznam akcí na měsíc leden 2020, aby byli jejich pořadatelé včas vyrozuměni. Návrh vybraných sportovních událostí na období únor – prosinec 2020 bude předložen VV ČUS ke schválení na jeho lednovém zasedání. V roce 2020 je navrženo do kalendáře projektu 500 sportovních akcí po celé České republice s finanční podporou a rozpočtem čtyři miliony korun. Očekává se zapojení přes 200 tisíc aktivních účastníků.

 

VV ČUS vyslechl rovněž informaci o postupu krajských organizací ČUS vůči krajským složkám národních sportovních svazů. Nejednotnost právní subjektivity krajských sportovních svazů vyžaduje při správě a financování jejich činnosti více administrativních procesů, což přináší komplikace. Je proto připravena a postupně aplikována jednotná metodika pro správné nastavení vzájemných vztahů KO ČUS a krajských svazů.

 

Diskuse, která v rámci jednání proběhla, upozornila mimo jiné na to, že Česká unie sportu bude čelit problémům spojeným s generační výměnou zkušených a kvalifikovaných administrativních pracovníků v územních Servisních centrech sportu. Zařazování nových kvalifikovaných zaměstnanců totiž výrazně limitují současné zdroje na mzdy za práci, která je pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty nezastupitelná. Odchody zkušených zaměstnanců administrativních pracovišť ČUS tak mohou v budoucnu ohrozit současnou administrativní podporu pro kluby.

 

MenuX