Místopředseda ČSTV M. Hájek, který jednání řídil, v úvodu informoval o aktuálních událostech v ČSTV. Zdůraznil přípravu jednání s Asociací krajů ČR k problematice zajištění Servisních center sportu v krajích a okresech, postup ČSTV k výroku prvoinstančního soudu ve sporu se Sdružením sportovních svazů ČR a nutnost apolitické působnosti ČSTV v souvislosti s iniciativou Hnutí pro sport poslance J. Dobeše.

 

Předseda Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a předseda ČOV J. Kejval informoval výkonný výbor o připravované struktuře ČOV a jeho nových stanovách. V diskusi ujistil členy VV ČSTV, že změny v ČOV jsou připravovány v takové podobě, že novela stanov ČSTV, připravená komisí již pro minulou VH ČSTV, může být předložena 28. VH ČSTV v nezměněné podobě. Návrh novely stanov ČSTV byl následné výkonným výborem schválen k předložení delegátům 28. VH ČSTV, která se bude konat 27. 4. 2013 v Nymburce. Jádro změn stanov ČSTV vyjadřuje především to, že se ČSTV přihlašuje k ideji olympismu a zásadám olympijské charty a při stoprocentním zachování vlastní autonomie respektuje ČOV jako nejvyšší sportovní autoritu v zemi. Novela také umožní lépe ve stanovách zakotvit Servisní centra sportu v regionech.

 

Předseda ČSTV Miroslav Jansta k novele stanov konstatoval: „Novela stanov ČSTV je malá rozsahem, ale je to velký krok v transformaci naší organizace i přelomový okamžik v integraci českého sportovního prostředí. Má také hluboký symbolický význam nejen pro sportovní veřejnost, ale společně se změnou názvu bude i zřetelným signálem všem, kdo pochybovali, že to s navrácením dobrého jména českého sportu myslíme vážně. “Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval pak doplnil: „Jsem velmi rád, že se Českému olympijskému výboru podařilo společně s největší českou zastřešující sportovní organizací nalézt společnou cestu. V budoucí struktuře výkonných složek ČOV budou mít sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty důstojné zastoupení a v plénu i ve výkonném výboru ČOV bude jejich hlas slyšet.“

 

Výkonný výbor byl dále seznámen s aktuálními informacemi o přípravě financování sportu ze státních prostředků, kde J. Kejval předestřel složitost jednání o užití navýšené státní dotace 800 mil. Kč, vyslechl informace od předsedů dalších pracovních komisí VV ČSTV, včetně souhlasu ČOV s pronájmem SC Nymburk od ČSTV, schválil pověření pro zástupce ČSTV na valných hromadách společností Ski Pec, a.s., a SA Harrachov, a.s., a schválil osnovu zprávy o činnosti VV ČSTV, připravovanou pro dubnovou valnou hromadu ČSTV. V závěru jednání se výbor věnoval projednávání přípravy dalších podkladů pro valnou hromadu ČSTV - zprávy o hospodaření, zprávy o majetku ČSTV a návrhu rozpočtu ČSTV.

 

Příští schůze VV ČSTV se uskuteční 12. 3., kde hlavním bodem programu bude příprava písemných podkladů pro delegáty 28. valné hromady ČSTV.

 

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV

 

 

MenuX