Kancelář předsedy a místopředsedů ČUS

JMÉNO POZICE EMAIL TELEFON
Jansta Miroslav předseda ČUS jansta@cuscz.cz 233 017 411
Hájek Marek místopředseda ČUS hajek@cuscz.cz  
Pelta Miroslav místopředseda ČUS m.pelta@fotbal.cz  
Szabó Veronika správa majetkové účasti ČUS v s.r.o. szabo@cuscz.cz 233 017 411

Předseda ČUS je volen v souladu se Stanovami ČUS. Řídí činnost Výkonného výboru ČUS. Je statutárním zástupcem ČUS a svou funkci vykonává dobrovolně. Mimo jiné zastupuje ČUS při jednáních se státními a jinými institucemi, při jednáních orgánů sportovního prostředí, při protokolárních a jiných významných akcích, svolává Valnou hromadu ČUS nebo řídí činnost Generálního sekretáře ČUS.