Sekretariát ČUS

Sekretariát ČUS plní servisní funkce a poskytuje služby členům České unie sportu v souladu s jejím základním posláním, vytváří předpoklady k plnění úkolů předsedy, místopředsedů a ostatních členů volených orgánů ČUS a valné hromady ČUS, v rámci pověření jednají jeho zaměstanci se státními orgány, s jinými občanskými sdruženími a dalšími organizacemi a institucemi v otázkách týkajících se činnosti ČUS a podpory činnosti jejích členů, vykonává správu majetku ČUS a zabezpečuje dohled nad výkonem hospodářské činnosti ČUS.