Sekretariát ČUS

Sekretariát ČUS plní servisní funkce a poskytuje služby členům České unie sportu v souladu s jejím základním posláním, vytváří předpoklady k plnění úkolů předsedy, místopředsedů a ostatních členů volených orgánů ČUS a valné hromady ČUS, v rámci pověření jednají jeho zaměstanci se státními orgány, s jinými občanskými sdruženími a dalšími organizacemi a institucemi v otázkách týkajících se činnosti ČUS a podpory činnosti jejích členů, vykonává správu majetku ČUS a zabezpečuje dohled nad výkonem hospodářské činnosti ČUS.

 

Kancelář předsedy a místopředsedů

Kancelář generálního sekretáře ČUS

Komunikační tým ČUS

Odbor legislativně právní a personální

Odbor služeb

Management sportu a Servisní centra sportu

Sekretariát revizní komise ČUS

Generální ředitel ekonomických agend ČUS

Odbor finanční

Odbor ekonomických služeb

Odbor řízení hospodářské činnosti

IT služby

Archiv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů