Zvýhodněný software pro sportovní organizace

Česká unie sportu a TechSoup ČR

 

TechSoup je mezinárodní program, který pomáhá neziskovým organizacím po celém světě v přístupu k darovanému nebo zvýhodněnému hardwaru a softwaru. V České republice realizuje tento program již desátým rokem organizace Sdružení VIA, která je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací TechSoup Global Network, které společně nabízejí program TechSoup v téměř všech zemích světa.

 

TechSoup celosvětově pracuje s více jak stovkou IT partnerů a stále svoji síť rozšiřuje. TechSoup Česká republika nabízí dárcovské a zvýhodněné programy společností Adobe, Amazon Web Services, Asana, Autodesk, Bitdefender, Box, Cisco, Compuritas, DocuSign (dary a slevy), FlixBus, Microsoft (cloud, dary a slevy), O & O Software, Symantec, Tableau, TeamViewer (dary a slevy), Veritas, ZoomZoner.

 

S dalšími významnými společnostmi spolupracujeme formou poskytování ověřovacích služeb, v rámci kterých si zbytek procesu partnerská společnost vyřizuje sama. Mezi takové partnery patří Google či Microsoft s nabídkou Office 365 pro neziskové organizace a Azure pro neziskové organizace, Airbnb s nabídkou společensky prospěšných zážitků, BenevityWorkplace by Facebook a Okta

 

Oprávněné organizace

Neziskové organizace, které chtějí do programu vstoupit, musí realizovat obecně prospěšné nebo dobročinné projekty a splňovat kritéria uvedená na této stránce. Sport je v zákoně o podpoře sportu definovaný jako obecně prospěšný a většina sportovních organizací tedy splňuje tyto podmínky.

 

Do programu TechSoup Česká republika se mohou zaregistrovat následující organizace:

 

 • spolky dle zákona č. 89/2012, §§ 214–302 (NOZ), a to jak spolky dle Nového občanského zákoníku, tak netransformované spolky jako původní občanské sdružení, dále sem spadají i mezinárodní nevládní organizace;
 • pobočné spolky, včetně původních netransformovaných organizačních jednotek sdružení; pokud má jednotka vlastní právní a ekonomickou subjektivitu, musí pobočný spolek vytvořit samostatnou registraci, aby mohl využívat výhod dárcovského programu TechSoup, v takovém případě o dary a slevy není možné žádat skrze mateřskou organizaci;
 • ústavy dle zákona č. 89/2012, §§ 402–418 (NOZ);
 • nadace dle zákona č. 89/2012, §§ 306–393 (NOZ);
 • nadační fondy dle zákona č. 89/2012, §§ 394–401 (NOZ);
 • obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb.;

 

Program TechSoup Česká republika je striktně určen pro právnické osoby, do programu tedy nemůže být registrována fyzická osoba.

 

Požadované náležitosti
 

Registrovaná organizace musí splňovat podmínky zákona o daních z příjmů ve smyslu možnosti snížení základu daně z příjmu právnické osoby o hodnotu poskytnutého daru (podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, § 20 odst. 8).

Organizace musí být zapsána v příslušném oficiálním rejstříku svého typu organizace. Součástí registrace je kontrola zápisu organizace v příslušném rejstříku a také kontrola údajů zde uvedených. Prosíme, zkontrolujte, zda údaje pro vaši organizace v daném rejstříku odpovídají skutečnosti.

Online rejstříky pro jednotlivé typy organizací:

 

 • spolek, pobočný spolek (občanské sdružení, organizační jednotka sdružení) – spolkový rejstřík vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)

 

Organizace musí být otevřená a nediskriminující. TechSoup Česká republika, stejně jako celá mezinárodní partnerská síť TechSoup, je organizací podporující rovné příležitosti a nedovoluje diskriminaci založenou na věku, etnickém původu, pohlaví, národnosti, zdravotním postižení, vzhledu, rase, vyznání, sexuální orientaci, socioekonomickém statusu nebo jakoukoli jinou diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy. Aby organizace mohla získat produkty z nabídky TechSoup, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků.

TechSoup může brát v úvahu vnější důkazy diskriminace, jako je negativní publicita či příspěvky na sociálních sítích, které by diskriminaci skrze nenávistné projevy, neuctivé chování nebo šikanu odhalovaly. Tímto si TechSoup vyhrazuje právo komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnout své služby.

 

Organizace rovněž podléhají požadavkům způsobilosti od dárcovských a dalších partnerů, kteří mohou požadovat souhlas s jejich vlastní antidiskriminační politikou.

 

Další informace o oprávněnosti organizací naleznete zde –  https://www.techsoup.cz/eligibility.

 

Registrace organizace

 

Organizace se zaregistruje na webových stránkách – https://www.techsoup.cz/proces_registrace. V průběhu prověřování vaší registrace vás může někdo ze zaměstnanců TechSoup kontaktovat telefonicky či emailem s žádost o dodání dalších dokumentů potřebných k validaci organizace.

 

V průběhu registrace budete také tázáni na zařazení dle aktivity vaší organizace. Pro vaši jednodušší orientaci uvádíme přibližné členění dle aktivit pro sportovní organizace. Ale pozor, při hodnocení vaší registrace se toto začlenění může ještě změnit.

 

Základní řazení sportovních organizací dle aktivit pro TechSoup:

 

 • Zájmové kluby – organizace s amatérskou členskou základnou, především sem patří např. šachové kluby, herní kluby, modeláři, cestovatelské kluby.
 • Vodní sporty a tenisové kluby – amatérské kluby plavání, surfování, potápění, tenisu atd.
 • Juniorské sportovní kluby a oddíly – všechny organizace, které se výhradně zabývají sportovní výchovou dětí a mládeže.
 • Tréninkové kluby – sportovní kluby, jejichž cílem je příprava na amatérská tréninková příprava.
 • Amatérské sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, sokolské organizace amatérské organizace, které mají širokou členskou základnu od juniorů po seniory.
 • Profesionální sportovní kluby, národní sportovní asociace, profesionální turnaje a jiné sportovní organizace – sem se zařazují všechny svazové organizace, které organizují aktivity na celonárodní úrovni, pořádají soutěže a ve svých řadách mají profesionální sportovce, zároveň připravují rozhodčí, trenéry či instruktory daného sportu. Dále sem také patří organizace, které jednoznačně nelze zařadit do výše uvedených kategorií.
 • Sportovní organizace pro lidi s postižením – sem řadíme všechny organizace, které sdružují sportovce s handicapem.

 

Toto zařazení vaší organizace ovlivňuje váš nárok na jednotlivé produkty partnerů a vychází z celosvětové dohody TechSoup a jednotlivých partnerských firem. Podmínky pro získání jednotlivých produktů se zároveň v průběhu doby mění, a není v našich silách je, jakkoliv ovlivnit.

 

Schválení vaší registrace do programu TechSoup může trvat až 5 pracovních dní (po dodání všech potřebných dokumentů) a budeme vás o něm informovat elektronickou formou. Registrace do programu TechSoup je platná na dobu 5 let a poté je nutno organizaci znovu revalidovat.

 

Oprávněnost pro jednotlivé dárcovské a slevové partnery a programy

 

Naši jednotliví partneři (např. Microsoft, Google, Adobe atd.)  mohou mít nastavená různá dodatečná kritéria, například v závislosti na druhu poskytovaných služeb, činnosti organizace apod. Partner také může požadovat vyplnění dodatečných informací pro vyhodnocení oprávněnosti. Jednotliví partneři také mohou nastavit různé podmínky pro frekvenci a velikost žádostí o dary. Podrobné informace o kritériích našich partnerů najdete na samostatných stránkách k jednotlivým partnerům a jejich programům.

 

Oprávněnost organizace pro jednotlivé programy je automaticky vyhodnocena při registraci (pokud je to možné) a toto vyhodnocení je uvedeno v detailech vašeho uživatelského účtu na těchto stránkách (po přihlášení v sekci Můj účet). Kritéria oprávněnosti jednotlivých programů se mohou průběžně měnit.

 

TechSoup Česká republika

 

TechSoup celosvětově pracuje s více jak stovkou IT partnerů a svoji síť stále rozšiřuje. TechSoup Česká republika nabízí více jak 30 produktů pro neziskové organizace. Aktuální informace najdete na našich stránkách – https://www.techsoup.cz/partner_programs, ale také na sociálních sítích – Facebook, Instagram a Twitter. Pokud chcete dostávat náš newsletter s čerstvými novinkami ohledně produktů i vzdělávání – neváhejte a registrujte se.

 

V rámci našeho servisu také poskytujeme vzdělávání v oblasti IT, na našem YouTube kanále tak můžete najít webináře, která vám pomohou mistrovsky zvládnout IT technologie. Můžete také využít služeb našich TechSoup Courses, které v angličtině nabízejí široké spektrum kurzů IT dovedností.

 

Kromě vzdělávání poskytujeme našim organizacím i IT support, a to jak při instalaci produktů Microsoft Office 2019, tak při implementaci Google for Nonprofits, kde spolupracujeme s místní Google User Group.

 

Přečetli jste a splňujete veškerá kritéria a podmínky? Neváhejte a registrujte se!

 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonu 774 000 985 nebo nám můžete poslat dotaz na email – podpora@techsoup.cz.

 

 

 


 

 

 

Společnost DNS a. s.
a jejich zvýhodněné softwarové vybavení od společnosti Microsoft v rámci licence Microsoft Select

 

Postup nákupu softwaru firmy Microsoft v rámci licence Microsoft Select

 

Od roku 2003 mohou členové České unie sportu (dříve ČSTV) využívat možnost zvýhodněného nákupu softwarového vybavení od společnosti Microsoft v rámci licence Microsoft Select. Prodejcem SW je společnost DNS a. s. Objednaný SW je dodáván buď poštou, nebo elektronicky.

 

Předpokládáme, že nabízený SW je natolik známý, že máte poměrně jasnou představu, jaký SW pro potřeby Vaší sportovní organizace potřebujete, přesto je možné obrátit se na pověřené osoby dodavatele:

 

V pracovních dnech od 9 – 17 hodin

Zdeněk Čmelík, tel.: 737 273 690, email: zdenek.cmelik@gmail.com

 

Člen ČUS (SK/TJ, okresní sdružení nebo krajská organizace ČUS, národní sportovní svaz) si objedná požadovaný SW dle pokynů pana Čmelíka.

 

V objednávce je třeba uvést následující údaje:

 

 • evidenční číslo ČUS
 • celý název subjektu 
 • kontakt na osobu objednatele (telefon, mail)
 • adresu, kam poslat SW + licence(poštou, mailem)
 • fakturační adresu
 • zda požaduje instalační média

 

Dodavatel vyřídí objednávku do 5 pracovních dní a zašle objednavateli požadovaný produkt poštou na dobírku, nebo mailem (v případě objednání pouze licence, bez instalačních médií) a fakturu poštou.

 

Pro řešení případných technických problémů při instalaci zakoupených programů je možné použít kontakt na pana Čmelíka, který je uveden výše.

MenuX