Zásady poskytování právních služeb ČUS

Rozsah

 

 • zodpovězení dotazů

 • zasílání vzorových dokumentů

 • služby obecného charakteru využitelné i pro ostatní subjekty (zveřejněny na webu)

 • zpracování stanovisek a konkrétních dokumentů

 • osobní konzultace v rozsahu maximálně 1 hodiny

Právní služby jsou poskytovány pouze v oblasti spadající do odbornosti právníka ČUS (nelze tak zejména odpovídat na dotazy z oboru ekonomického, daňového, apod.).

 

Zastupování u soudů a složitější kauzy mohou být řešeny případ od případu ve spolupráci s externí advokátní kanceláří (bude-li mít kapacitní možnosti), se kterou však musí být zajištěn smluvně individuální režim, včetně odměny advokáta.

 

Forma

 

 • písemné či emailové dotazy

 • telefonické pouze v rámci již zodpovězeného písemného dotazu k doupřesnění

Cena

 

 • služby obecného charakteru s využitím pro ostatní subjekty jsou zpracovávány zdarma

 • 200,- až 500,- Kč / hod. podle náročnosti dotazu či požadavku na písemné zpracování

Rozhodnutí o zpoplatnění služeb je v kompetenci vedoucí LPO Mgr. Petrusové, se kterou je nutné se na rozsahu služby konkrétně domluvit.

 

Lhůta

 

Vzhledem k tomu, že právní služby jsou jedny z nejvyužívanějších služeb a možnosti právního oddělení jsou omezené, je nutné očekávat odpověď na dotazy v delším časovém úseku (každá písemná odpověď je podložena prostudováním podkladů a k tomu příslušných vyhlášek či zákonů) :

 

 • standardně 3 týdny

 • výjimečně 2 týdny

 

Úhrada

 

 • na faktura

MenuX