Pojištění odpovědnosti trenérů

Český olympijský výbor a Allianz pojišťovna, a.s. uzavřeli novou pojistnou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele platnou od 1. 1. 2022.

 

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů, která se vztahuje na celé organizované hnutí je k dispozici v odkaze ZDEČíslo pojistné smlouvy je C555008687.

 

Pojištění se vztahuje na trenéry (cvičitele), kteří vykonávají pojištěnou činnost, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění, na základě pracovně právního vztahu (pracovní poměr, DPP, DPČ), na základě členského vztahu nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu pojištěné činnosti.

Pojištění se vztahuje na škody, při kterých došlo k usmrcení nebo ublížení na zdraví člověka, k poškození, zničení nebo ztrátě věci nebo k usmrcení, ztrátě nebo zranění zvířete. Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou při profesionální sportovní činnosti na zdraví nebo na životě aktivím účastníkům organizované sportovní soutěže.

 

Pojištěnou činností není činnost trenéra (cvičitele), která je vykonávána na základě smluvního vztahu s individuálním sportovcem nebo vykonávána pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnost.

 

Hlášení škody je možné nahlásit online, na jakékoli pobočce Allianz a na telefonním čísle +420 241 170 000.

 

Nebo elektronicky na makléřskou společnost RENOMIA:

Tel: +420 222 390 888
Email: info@renomia.cz

 

 

 


 

Pro škodné události v období od 3. 1. 2017 - 31. 12. 2021 odpovídá Kooperativa pojišťovna, a. s. Pojistná smlouva odpovědnosti trenérů a cvičitelů pod číslem 7721008020.

Vzhledem ke specifickému charakteru škod krytých touto pojistnou smlouvou, kdy v drtivé většině případů bude o rozsahu odpovědnosti rozhodovat soud, doporučujeme použít tiskopis „Oznámení škodné události“ na jakékoliv pobočce Kooperativy nebo oznámení podat online.

 

Pro škodné události od roku 2016 - 3. 1. 2017 použijte informace z pojistné Smlouvy č. 7720720473 a jejím druhém dodatku smlouvy o pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů.

MenuX