Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl a jiných autorských děl s Ochranným svazem autorským – OSA platnou od 1.1. 2013.

 

Dne 4. 4. 2013 byla podepsána podlicenční smlouva mezi ČOV a ČUS (tehdy ČSTV). Z této smlouvy a jeho dodatku č.1 vyplývá, že sdružené subjekty ČUS mají oprávnění veřejně užívat hudební díla s textem nebo bez textu při sportovních akcích všeho druhu s výjimkou akcí uvedených v čl. II  odst. 6 smlouvy (viz smlouva).

 

Tato smlouva se vztahuje na všechny zapsané spolky, která jsou členy ČUS, tedy na SK a TJ sdružené po regionální linii, sportovní svazy, okresní sdružení i krajské organizace ČUS. Sdružené subjekty tedy již organizaci OSA žádné poplatky platit nemusí. Seznam subjektů, na které se daná smlouva vztahuje, tvoří nedílnou součást smlouvy. Ti pak svou příslušnost k ČUS a tedy skutečnost, že se na ně daná smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem (licencí, registračním listem) člena ČUS.

 

POZOR!
Smlouva se ovšem nevztahuje na užití hudebních děl jiným způsobem než vymezeným ve smlouvě (čl. II odst. 6), tedy obecně jinak než při sportovní činnosti nebo ve stravovacích a ubytovacích zařízeních provozovaných nepodnikatelsky.

 

Smlouva se nevztahuje zejména na užití při společenských a kulturních akcích jako jsou koncerty, taneční zábavy apod., na ubytovací zařízení provozovaná podnikatelsky a hlavně se v žádném případě nevztahuje na subjekty, které nejsou ustaveny jako zapsaný spolek, byť působí ve sportu a byť jsou i členy SK, TJ či svazu (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu - např. cvičitel aerobiku, obchodní společnosti - akciová společnost, s.r.o. apod.).

 

Licenční smlouva mezi ČOV a OSA (z r. 2013)

 

Dodatek Licenční smlouvy mezi ČOV a OSA

 

Podlicenční smlouva mezi ČOV a ČUS (z r. 2013)

 

Dodatek č. 1 podlicenční smlouvy mezi ČOV a ČUS

MenuX