Pro ošetření povinností sportovních klubů a pořadatelů soutěží, vyplývajících z autorského zákona, uzavřel Český olympijský výbor (ČOV) Kolektivní smlouvu s nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM. Pokrývá všechny subjekty sportovního prostředí ČR definované v příloze smlouvy, včetně všech členských organizací ČUS. 

Předmětem smlouvy je udělení oprávnění k výkonu práva užít uveřejněné záznamy výkonů umělců a zvukové a zvukově obrazové záznamy - videoklipy (dále jen „záznamy“) výkonů umělců nebo jiných zvuků k jejich sdělování veřejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a provozováním rozhlasového a televizního vysílání při sportovních a tělovýchovných akcích pořádaných subjekty, na které se smlouva vztahuje.

 

V případě ČUS to jsou:
 

  • členské národní sportovní svazy ČUS
  • okresní sdružení a krajské organizace ČUS,
  • členské sportovními kluby a tělovýchovné jednoty ČUS, přičemž SK/TJ a okresní sdružení prokazují svoji příslušnost k ČUS evidenčním listem člena.

 

Všechna podstatná fakta, potřebná pro členské sportovní subjekty ČUS naleznete v textu smlouvy. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem.

 

Dodatky ke kolektivní smlouvě mezi ČOV a INTERGRAM

 

Kolektivní smlouva mezi ČOV a INTERGRAM (z r. 2020)

MenuX