Prevence obtěžování ve sportu

PREVENCE OBTĚŽOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ SPORTU V ČR (vydalo MŠMT a komise sportu žen ČOV)

 

POKYNY MOV PRO MEZINÁRODNÍ FEDERACE (MF) A NÁRODNÍ OLYMPIJSKÉ VÝBORY (NOV) VZTAHUJÍCÍ SE K OCHRANĚ SPORTOVCŮ PŘED OBTĚŽOVÁNÍM A ZNEUŽÍVÁNÍM VE SPORTU

 

Mezinárodní olympijský výbor se v rámci své činnosti mimo jiné dlouhodobě zabývá ve společnosti stále aktuálnějším tématem šikany a sexuálního obtěžování ve sportu. Zajímavou formou, jak upozornit na tuto problematiku, jsou videa poukazující na nejčastější případy diskriminace tohoto druhu ve sportu.

 

Materiál vytvořený expertní skupinou MOV je určen široké veřejnosti a svým charakterem je zaměřen převážně na mládež. Komise sportu žen Českého olympijského výboru videa opatřila titulky v češtině.

MenuX