Revizní komise ČUS

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČUS, jeho sekretariátu a organizačních jednotek ČUS. Dále je oprávněna provádět revize hospodaření a nakládání se státními příspěvky u členských sportovních subjektů (čl. II. odst. 3 písm. a) a b) či okresních sdružení (čl.XII.), pokud  jsou  jim  poskytovány  prostřednictvím  ČUS, a také kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou členové povinni podle Stanov ČUS poskytovat. Potřebné administrativní zázemí zajišťuje Sekretariát Revizní komise ČUS.

 

Statut Revizní komise ČUS

 

Složení komise:
Předseda
BAMBULA Leopold


Místopředseda
POKORNÝ Roman, Ing.

 

Členové:

HOMOLKA Milan

HRAZDÍRA Josef

KREISEL Ladislav
LEHÁROVÁ Irena

MAREŠOVÁ Martina, Ing.