Valná hromada ČUS: Sport musí mít své vlastní ministerstvo

 

cus138 zástupců sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot konstatovalo na středeční Valné hromadě České unie sportu, že je potřeba co nejdříve zřídit samostatné ministerstvo sportu. Zároveň je nezbytně nutné zastavit trvalé krácení finanční podpory ze strany státu. „Podle vládní koncepce Sport 2025 bychom na vytváření podmínek pohybových aktivit měli letos obdržet více než 20 miliard korun. Jenže skutečnost je taková, že pro příští rok se hovoří o dalším snížení a šesti miliardách. Výdaje na sport se od roku 2007 konstantě snižují, negativní důsledky jsou vidět všude, tohle nemůžeme v žádném případě akceptovat, vždyť to škodí celé české společnosti,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. Návrh na samostatné ministerstvo byl přijat jednomyslně, stejně tak jako výzva ke zřízení státního účelového fondu rozvoje a podpory sportu.

 

Koncepce Sport 2025 byla schválena vládou v červnu v roce 2016 a na jejím plnění se v rámci koaliční smlouvy na ní shodly politické strany ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL. Dokument obsahuje tyto pasáže: „Sport je veřejnou službou. Na jeho rozvoji se musí podílet nejen spolky, neziskové organizace a komerční subjekty, ale i státní správa a samospráva. Jenže trvalý pokles zdatnosti populace, snižující se úroveň pohybové gramotnosti, růst obezity a vysoký výskyt civilizačních chorob jsou v Česku ve srovnání se zeměmi EU alarmující a je nutné hledat systémové řešení rozvoje sportu podpořené novou legislativou.“

 

To se však v drtivé většině případů nepodařilo. Výdaje státní správy na sport byly od toho roku nejvyšší v roce 2019 díky částce 9,6 milionu korun. Poté už podpora byla nižší a pravidelně se snižovala. Přitom podle vládou přijatá koncepce Sport 2025 se měla zvyšovat, v roce 2025 má dosáhnout k 1 % celkových výdajů státního rozpočtu, což by znamenalo 22 miliard korun. „Závazek daný vládou v roce 2016 zní, že český stát bude postupně zvyšovat peníze do sportu. A je jedno, kdo vládne. Jenže prostředky se nám škrtají rok od roku. Inflace částky dále znehodnocuje, pokud se nezačneme přibližovat závazkům vlády, negativní trendy v celé společnosti s obezitou a špatnou pohybovou gramotností u dětí se nezastaví,“ konstatoval Miroslav Jansta.

 

Jedním ze závěrů 41. Valné hromady ČUS konané ve Sportovním centru Nymburk tak byl apel na zřízení samostatného ministerstva sportu, a to na postavené na obrysech současné Národní sportovní agentury. „Potřebujeme samostatného politika nejvyšší úrovně, který bude tlačit agendu pohybu, zdravého životního stylu a sportu přímo na vládě. Předseda NSA je nejvýše postavený úřadník, my ale potřebujeme silného politického reprezentanta,“ dodal Miroslav Jansta. „Vždyť už v roce 2014 byla pohybová zdatnost národa a rostoucí obezita pro vládu alarmující. Od té doby neměly vlády politickou odvahu a odpovědnost s tímto zhoršujícím stavem něco dělat.“

 

V rámci zajištění vícezdrojového zajištění sportu předložil také předseda ČUS dlouhodobě diskutovaný návrh zřízení státního fondu rozvoje a podpory sportu v ČR. Stejné nástroje se už používají v jiných rezortech, kde je kritická úroveň financování, například v dopravní infrastruktuře, kultuře a v životním prostředí.

 

Se stanoviskem valné hromady seznámí Česká unie sportu všechny kompetentní státní a veřejné správy k zahájení dialogu. „Budeme se snažit o to, aby se s ministerstvem sportu počítalo v dalším volebním období vlády,“ dodal Jansta. „O ministerstvu mluvím s kdejakým politikem a až na jednoho striktního všichni připouští, že by to bylo dobré. Teď jde jen o politickou odvahu to udělat.“

 

Šebek: jsme na třetinovém rozpočtu oproti kultuře

 

Záměr o vytvoření samostatného ministerstva podpořil také Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury: „Vnímal bych to jako pozitivní krok, řada našich sousedů to má. Například v Polsku mají samostatného mistra a turistiky. Pokud je ve vládě ministr, který má hlas, tak jeho síla je větší než šéfa agentury,“ prohlásil Ondřej Šebek z NSA, který také nesouhlasí se snižováním rozpočtu pro sport.

 

„Vyhlídky, které jsou prezentované v záměru rozpočtu na příští rok, jsou tragické pro sport. Navrhovaný škrt 25 procent by pro sport byl likvidační. Já jsem byl ujištěn ministrem financí a premiérem, že je to pouze návrh, který je v diskuzi. Valná hromada ČUS k tomu také zaujala nějaký postoj. Já věřím to, že máme ještě tři měsíce na jednání, abychom argumentovali, že sport je důležitý pro naší společnost. Mám velký respekt ke kultuře, ale má samostatnou rozpočtovou kapitolu asi výši 20 miliard, sport je na třetině.“

 

Valná hromada v zastoupení 61 zástupců sportovních svazů a 77 zástupců sportovních klubů a jednot uložila výkonnému výboru ČUS výzvou k zahájení dialogu o zřízení ministerstva sportu a k přijetí účinných kroků pro potřebnou podporu českého sportu, sportovního prostředí a aktivního životního stylu. Návrh se přijal jednomyslně. V rámci valné hromady se volil v doplňující volbě také jeden člen do výkonného výboru ČUS na uvolněné místo, stal se jím nově Alois Hadamczik, předseda Českého svazu ledního hokeje. Mezi nové členy z řad sportovních svazů se dostal Český svaz karate.

 

 

41. valná hromada ČUS

 

k o n s t a t u j e

  1. stále se prohlubující, výzkumy a státními institucemi veřejně potvrzované zhoršování zdraví, fyzické kondice, pohybové gramotnosti a branné schopnosti obyvatel, zejména mladé generace
  2. na úrovni vlád České republiky dlouhodobě zcela nedostatečnou podporu zdraví prospěšných pohybových aktivit a sportu ve všech jeho podobách, včetně dobrovolné práce pro sport,
  3. neodkladnou potřebu zajištění trvalé a systémové péče o sport a sportovní prostředí v České republice, potřebu vytvoření odpovídajících podmínek pro pohybové aktivity občanů jako zdravotní prevence, pro výchovu ke zdravému životnímu stylu a to zřízením samostatného ministerstva pro sport s příslušnými kompetencemi, jako je tomu v jiných vyspělých zemí Evropy.

 

v y z ý v á

  1. vládu ČR, zákonodárné sbory, Národní sportovní agenturu a samosprávné celky, aby vzali alarmující informace o zdraví české společnosti s plnou vážností na vědomí a konaly účinné kroky ke koordinovanému zvýšení podpory sportu a rozšíření aplikace zdraví prospěšných pohybových aktivit ve zdravotní prevenci a ve vzdělávacím systému České republiky,

 

  1. předsedu vlády ČR, předsedu NSA a výbory Parlamentu ČR k přípravě legislativního rámce a projednání politické podpory pro zřízení státního účelového fondu rozvoje a podpory sportu ČR.

u k l á d á

  1. VV ČUS oslovit kompetentní instituce státní a veřejné správy s výzvou k zahájení dialogu o zřízení ministerstva sportu a k přijetí účinných kroků pro potřebnou podporu českého sportu, sportovního prostředí a aktivního životního stylu.

 

  1. VV ČUS vyzvat NSA k součinnosti a přípravě systémového řešení podpory menších sportovních svazů tak, aby bylo zabráněno opakovanému propadu ve financování těchto svazů, jejichž činnost je těmito kroky výrazně utlumována a jejich samostatná existence až ohrožována.

 

  1. Předsedovi ČUS předložit předsedovi vlády a předsedovi NSA návrh ČUS na zřízení Státního fondu rozvoje a podpory sportu ČR.

MenuX