Stanovy a Směrnice

Stanovy ČUS v plném znění ZDE.

 

 

Směrnice ČUS jsou vnitřními předpisy ČUS, které platí pro členské subjekty a pobočné spolky ČUS.

 

Aktuálně platné směrnice ČUS

 

  • 1/2023 - Směrnice ČUS ze dne 5.12. 2023 o bližších podmínkách členství a postupu přijímání nových národních sportovních svazů do ČUS (Příhláška)
  • 1/2019 - Směrnice ČUS ze dne 21. 5. 2019 o sběru dat a údajů v České unii sportu, z.s. a jejích členských subjektech
  • 1/2018 - Směrnice ČUS ze dne 19. 6. 2018 o evidenci členské základny České unie sportu, z.s.
  • 1/2017 - Směrnice ČUS ze dne 11. 4. 2017 určující Licenční podmínky pro činnost Servisních center sportu při České unii sportu, z.s.
  • 2/2016 - Směrnice ČUS ze dne 17. 5. 2016 o bližších podmínkách členství, postupu přijímání a evidenci SK/TJ v ČUS (Přihláška, Evidenční list)
  • 3/2013 - Směrnice ČUS ze dne 10. 9. 2013 o stanovení členských příspěvků na činnost Servisních center sportu
  • 1/2013 - Směrnice ČUS ze dne 14. 5. 2013 o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity a udělení ceny
  • 1/2004 - Směrnice ČSTV ze dne 15. 12. 2004 o tvorbě, schvalování a vyhlašování směrnic, pokynů a oznámení ČSTV
  • 1/1999 - Směrnice ČSTV ze dne 6. 1. 1999 o zrušení dosavadních směrnic Českého svazu tělesné výchovy

MenuX