Revizní komise

Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Výkonného výboru ČUS, jeho sekretariátu, kontrolu hospodaření sportovních center, která jsou organizační součástí ČUS a kontrolu hospodaření pobočných spolků ČUS. Dále provádí revizi hospodaření a nakládání s dotacemi (účelovými prostředky) ze státního rozpočtu, kontroly dodržování stanov a ostatních vnitřních předpisů ČUS ze strany členských subjektů a provádí kontrolu správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou členové povinni podle Stanov ČUS poskytovat.

Potřebné administrativní zázemí zajišťuje Sekretariát Revizní komise ČUS.

 

Statut Revizní komise ČUS

 

Složení komise:


Předseda:
BAMBULA Leopold


Místopředseda:
POKORNÝ Roman, Ing.

 

Členové:

HOMOLKA Milan

HRAZDÍRA Josef

KREISEL Ladislav
LEHÁROVÁ Irena

MAREŠOVÁ Martina, Ing.

 

 

MenuX