Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
13. května 2017

Valná hromada ČUS ocenila pozitivní hospodaření spolku a vyzvala vládu, aby zajistila financování a podporu sportu

Ve Sportovním centru Nymburk se 13. května konala v pořadí 34. valná hromada České unie sportu. Nabídla velice podrobné ohlédnutí za uplynulým rokem v činnosti největšího sportovního spolku v České republice i vizi nejdůležitějších aktivit a úkolů ČUS pro další období. Současně však reagovala na aktuální kritickou situaci ve financování sportovního prostředí způsobenou zastavením dotačních programů ministryní školství. Hostem valné hromady byl ministr financí Andrej Babiš.

 

Delegáti valné hromady obdrželi v dostatečném předstihu veškeré potřebné podklady a vyčerpávající informace včetně ekonomických, podrobně zpracované písemně v podobě třídílné publikace. To umožnilo hladký, rychlý a konstruktivní průběh celého jednání.

 

Maximálně detailní a také velice pozitivní byla zpráva týkající se zcela transparentního hospodaření a správy majetku ČUS. Celkový hospodářský výsledek za rok 2016 představoval zisk ve výši 17 671 233 korun. Valná hromada poté schválila i rozpočet na rok 2017. „V roce 2012 stála naše organizace před ekonomickým krachem. Nyní už naopak důstojně zastupuje 1,25 milionu svých členů,“ ocenil předseda ČUS Miroslav Jansta.

 

Český sport je v ohrožení

 

Předseda ČUS ve svém vystoupení věnoval velkou pozornost aktuální situaci, která nastala v souvislosti s rozhodnutím ministryně školství Kateřiny Valachové zastavit vyplácení peněz zejména v programech III a V a která se bezprostředně dotýká národních sportovních svazů i sekretariátů a územních pracovišť ČUS.

 

"Je ohroženo fungování českého sportu. Situace je horší, než byla při pádu Sazky, neboť tehdy stát určité prostředky sportu poskytoval. Nyní není vyplaceno padesát procent programů, které měly být vyplaceny do konce března, což je naprosto v rozporu se zásadami vlády pro financování neziskového sektoru. Tuto situaci však nezpůsobil sport, ale politici. Problém je, že český sport nemá institucionální zastoupení v podobě ministerstva sportu. Pouhých pětadvacet úředníků na MŠMT působících v úseku sportu naprosto nezvládá agendu a nemá potřebnou legislativní ani ekonomickou kvalifikaci,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

Předseda ČUS se zabýval rovněž na závěry Národní rady pro sport, která se v Praze sešla den před valnou hromadou ČUS. Ministryně školství po tomto jednání rozhodla, že národní sportovní svazy dostanou na svou činnost v červnu vyplacenu zálohu ve výši minimálně poloviny loňské dotace – zbytek peněz obdrží po novém posouzení žádostí. Fotbalovou asociaci ČR naopak vyzvala k předložení podrobné zprávy o vnitřním financování a teprve po prostudování tohoto dokumentu navrhne další postup financování fotbalu.

 

„Jako by fotbal byl něco špatného a nebyl součástí sportovního prostředí. Nemůže však být od něj tímto způsobem odstřižen, peníze jsou především směřované do klubů a jednot,“ vyslovil podporu FAČR Miroslav Jansta.

 

Po jeho vstoupení přijali delegáti valné hromady jednomyslně usnesení určené vládě ČR k okamžitému obnovení financování sportovního prostředí v plném rozsahu, k personálnímu posílení úseku sportu MŠMT i k vypracování efektivního systému podpory a rozvoje sportu.

 

Andrej Babiš navrhuje vládní agenturu pro sport

 

Hostem valné hromady byl také ministr financí Andrej Babiš. Zrekapituloval problematiku podfinancování sportu a potvrdil, že v roce 2020 by státní podpora sportu v ČR měla dosáhnout výše 12 miliard korun. Zareagoval také na kritizovanou absenci silného institucionálního zastoupení sportu.

„Sport v České republice si zaslouží jiné postavení – zřízením státní agentury pro sport, která bude mimo MŠMT a bude přímo podřízena premiérovi. Jde o to, aby rozdělování peněz měli v rukách přímo sportovci. Není možné, aby je rozdělovali politici podle toho, kde zrovna stříhají pásky. Je také potřeba udělat inventuru všech sportovních zařízení, protože tam je obrovský deficit. Je nutné investovat obrovské miliardy a navýšit provoz, ale především zásadně změnit rozdělování peněz,“ řekl ve svém vystoupení Andrej Babiš.

 

Dispozice s majetkem ČUS

 

Delegáti valné hromady vyslechli informace týkající se majetku ČUS a odsouhlasili další kroky vedoucí k jeho optimalizaci. Schválili změnu darovací smlouvy mezi ČUS a Fotbalovou asociací ČR o vypořádání majetkových vztahů ve Sportovním areálu Strahov. Tato lukrativní transakce, která přinese ČUS celkový benefit ve výši 288,8 milionu korun, navíc zajistí potřebné pozemky pro výstavbu nového Domu sportu, v němž bude sídlo ČUS, sportovních svazů i síň slávy českého sportu.

 

Valná hromada vyslechla informace o realizaci dlouhodobého záměru modernizace Sportovního centra Nymburk a o přípravách vybudování sportovního centra v Harrachově. Obě investice jsou intenzivně připravovány, v případě Harrachova je zatím brzdou soudní spor o stanovení ceny státních pozemků. V případě Sportcentra Brandýs nad Labem rozhodla valná hromada o vypsání nového výběrového řízení. Prodej zbytného a nevyužívaného majetku ČUS – Sporthotelu Olympia na Zadově byl na základě výběrového řízení valnou hromadou schválen. Částka 22 milionů korun umožní investice do zkvalitnění zasněžování i další infrastruktury v lyžařském areálu Kobyla.

 

Valné hromady se zúčastnilo 142 delegátů ze 154 pozvaných.

MenuX