11.10.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 1813
vytvořeno 11.10.2018, upraveno 11.10.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
9.10.2018

Říjnový Výkonný výbor ČUS pozitivně zhodnotil oslavy 100 let českého sportu a řešil problematiku pojištění sportovců

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 9. října v Praze velice pozitivně zhodnotil průběh oslav 100 let českého sportu organizovaných Českou unií sportu ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Českým olympijským výborem. Oslavy tohoto jubilea vyvrcholily 28. září společným obědem sportovních osobností a zástupců střešních sportovních organizací s prezidentem republiky Milošem Zemanem na Pražském hradě a poté následným slavnostním galavečerem českého sportu ve Foru Karlín za účasti bývalých či současných špičkových reprezentantů a představitelů širokého spektra sportovního prostředí. Zdařilé a důstojné připomenutí nezastupitelné role sportu v historii samostatného státu sledovaly zásluhou přímého přenosu České televize i statisíce diváků u obrazovek.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta seznámil členy VV ČUS se stavem projednávání novely zákona o podpoře sportu v poslanecké sněmovně a s aktuálními konzultacemi na toto téma s premiérem Andrejem Babišem a vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou. Uvedl, že veškeré legislativní připomínky k předloženému návrhu koordinuje jménem celého sportovního prostředí ombudsman Českého olympijského výboru Alexander Károlyi.

 

O situaci kolem dotačních programů Ministerstva školství na rok 2019 informoval generální sekretář ČUS Jan Boháč. MŠMT počátkem října vyhlásilo program Můj klub, který je tentokrát administrativně jednodušší. Přetrvává však i nadále problém, že kompenzace programu na údržbu a provoz sportovišť je stále přepočítávána na členskou základnu mládeže, aniž by přitom byl zohledněn rozsah klubem vlastněného a spravovaného majetku. Územní servisní centra sportu ČUS zahájila intenzivní konzultační a asistenční činnost směrem k členským klubům, aby všichni zájemci o dotace včas a správně podali na MŠMT žádost. Vzhledem k tomu, že lze očekávat ze strany sdružených subjektů zvýšený zájem, ale MŠMT vypsalo na podání žádostí pouze měsíční termín, ČUS bude při jednání s náměstkem ministra školství usilovat o prodloužení této lhůty.

 

Česká unie sportu se souhlasným stanoviskem 37 národních sportovních svazů také odeslala na MŠMT dopis, v němž naléhavě žádá o vypsání dotačního programu na pořízení strojních investic pro státní reprezentaci, což je dotační titul, který nebyl už tři roky vypsán, a požadavky v jednotlivých svazech se kumulují.

 

VV ČUS přijal rovněž usnesení k informaci Českého olympijského výboru týkající se zajištění pokračování pojištění ve dvou klíčových pojistných produktech pro národní sportovní svazy a sportující veřejnost, tj. úrazového pojištění sportovců a odpovědnostního pojištění trenérů. VV ČUS na základě dosud uskutečněných konzultací s předsedy národních sportovních svazů konstatoval nepostradatelnost obou těchto pojistných produktů, které je v gesci ČOV – z jeho vlastní iniciativy i z logiky věci – zajišťováno všem organizovaným sportovním subjektům. Uložil předsedovi ČUS informovat o této skutečnosti členy Výkonného výboru ČOV, předsedy národních sportovních svazů, ministra školství Roberta Plagu i vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličku. Uložil také předsedovi ČUS projednat požadavek národních sportovních svazů a ČUS s předsedou ČOV. Současně VV ČUS nabídl součinnost ČOV v krocích, které umožní pokračovat v dosavadní dlouhodobé praxi úhrady pojistného za úrazové pojištění sportovců a odpovědnostní pojištění trenérů všem organizovaným sportovním subjektům ČR v gesci ČOV.

 

VV ČUS současně projednal vyhlášení nového ročníku velice úspěšného projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019. Ten pouze v letošním roce zahrnul více než 500 sportovních akcí ve všech regionech České republiky, do kterých se zapojilo přes 200 000 aktivních sportovců zejména z řad mládeže a veřejnosti. Předpokládaný termín přihlášek je stanoven na období 1. až 30. listopadu 2018 a bude probíhat elektronicky prostřednictvím okresních sdružení ČUS či webových stránek projektu i ČUS. Rozpočet projektu na rok 2019, stejně jako počet zařazených akcí zatím není znám v důsledku dočerpání loterijních zdrojů ČOV do konce roku 2018, otevřených jednání s partnery i otazníků kolem státních dotací z MŠMT.