Zpráva z VV ČUS konaného 6. 12. 2022

 

VV ČUS ocenil záměr nového předsedy NSA na přípravu programu pro rozvoj národních sportovních center a zabýval se prioritizací sportu

 

cusPoslední letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 6. prosince v Praze na Strahově. Diskutovaly se především informace týkající se výše státního rozpočtu pro sport na období 2022 a 2023, plánů nového vedení Národní sportovní agentury i novely zákona o podpoře sportu aktuálně schvalované v Parlamentu ČR. Kromě toho VV schválil předfinancování svých územních pracovišť – Sportovních center sportu na první měsíce roku 2023 a termínovou listinu projektu Tipsport Sportuj s námi na leden příštího roku.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval o jednáních s novým předsedou NSA Ondřejem Šebkem. „Zdůraznil jsem, že NSA se musí snažit vyjednat v příštím období výrazné navýšení státních prostředků pro český sport a spolu s tím také maximálně usilovat o zvýšení společenského i politického postavení sportu,“ uvedl Miroslav Jansta, který současně ocenil záměr předsedy NSA připravit program na podporu národních sportovních center.

 

Důležitým tématem rozhovorů byla rovněž agenturou uvažovaná prioritizace sportů v oblasti státní reprezentace a talentované mládeže. VV ČUS v této souvislosti ustavil pracovní skupinu, která připraví návrh parametrů pro uskutečnění tohoto záměru. „Jsou v ní dlouholetí předsedové velkých i menších sportovních svazů, individuálních i kolektivních, kteří v přípravě tohoto návrhu nepochybně uplatní své zkušenosti. Nebudou rozhodovat o tom, který sport bude prioritní a který ne, pouze nastaví kritéria pro výběr tak, aby žádný sport nebyl poté omezen ve svém rozvoji. Bude to náš návrh pro NSA,“ řekl Miroslav Jansta.

 

Předseda ČUS připomněl, že v rámci novely státního rozpočtu na rok 2022 se podařilo pro sport navýšit částku o 440 milionů korun s tím, že 385 milionů korun bude rozděleno v programu na údržbu a provoz. Tuto skutečnost sportovní kluby a tělovýchovné jednoty pozitivně ocenily a nyní očekávají, že NSA splní svůj slib a všechny tyto prostředky stihne vyplatit ještě do konce letošního roku.

 

V případě státního rozpočtu na rok 2023 se ukázalo, že faktická veřejná argumentace představitelů České unie sportu před schválením rozpočtu byla efektivní. Na základě toho Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pomocí poslaneckého pozměňovacího návrhu rozhodla o přesunu částky 711 milionů korun z investičních programů na posílení neinvestičních dotací. Navzdory tomu však zůstane díky inflaci podpora českého sportu v neinvestičních dotacích v reálných cenách znatelně nižší než v letošním roce.

 

Výkonný výbor ČUS se zabýval i aktuálně schvalovanou novelou zákona o podpoře sportu. Podle něj neřeší hlavní problémy českého sportu spojené především s jeho financováním a upravuje pouze okrajové záležitosti týkající se správy Národní sportovní agentury. VV ČUS v této souvislosti konstatoval, že ustanovení o národním rozhodčím soudu je nedostatečně naformulován a doporučuje jeho úpravu tak, aby dikce nebyla vykládána v rozporu s českým právním řádem ani předpisy Světové antidopingové agentury WADA..

 

Vzhledem k tomu, že ČUS ještě nezná výši přidělené dotace od NSA pro zastřešující sportovní organizace na rok 2023, schválil VV ČUS pro první čtvrtletí příštího roku předfinancování územních pracovišť ČUS. Na činnost těchto servisních center sportu budou poskytnuty zálohy ve výši 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů ČUS. Tyto prostředky poslouží k zajištění provozních nákladů. Každé krajské pracoviště ČUS obdrží zálohu 200 000 korun, každé okresní pracoviště 150 000 korun.

 

Pěti národním sportovním svazům, jež čekají plánované výdaje související s přípravou reprezentantů na mezinárodní soutěže nebo na pořádání vrcholných akcí schválil VV ČUS půjčku z rezervního fondu sportovních svazů ČUS vždy ve výši jednoho milionu korun.

 

Pro nerušený průběh nového ročníku projektu Tipsport Sportuj s námi hned od počátku roku 2023 odsouhlasil VV ČUS návrh akcí zařazených do lednového kalendáře projektu. Kompletní termínová listina na rok 2023, která počítá opět se zařazením zhruba 500 akcí, bude výkonnému výboru předložena na schůzi v lednu 2023.

 

Autor: KT ČUS

MenuX