06.09.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 3464
vytvořeno 06.09.2017, upraveno 06.09.2017

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
5. září 2017

Výkonný výbor České unie sportu jednal s předsedou Českého olympijského výboru

V úterý 5. září se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Části jednání se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

 

„Výkonný výbor ČUS pozval Jiřího Kejvala, aby s ním projednal financování sportu a mimo jiné i aktuální situaci v souvislosti s dotační kauzou ve sportu. Musím ocenit, že jednání bylo otevřené a kritické, vzájemně jsme si vysvětlili stanoviska a dohodli se na dalším společném postupu vůči Ministerstvu školství při přípravě financování sportu v roce 2018. Výsledkem této dohody bude ustavení společné expertní skupiny,“ řekl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Výkonný výbor ČUS vzal na vědomí také příslib osobního jednání Miroslava Jansty s Jiřím Kejvalem za účasti ombudsmana ČOV Alexandra Károlyiho a předsedy Legislativní rady VV ČUS Marcela Petráska k hledání konsensu v případných názorových rozporech.

 

Výkonný výbor ČUS reagoval na nekonzultované zásahy ČOV do suverenity a práv jednotlivých národních sportovních svazů v marketingových záležitostech. „Tato záležitost se týká propagace tzv. Czech Teamu se zapojením vybraných předních reprezentantů. S podpisem jejich dlouhodobých marketingových smluv musí prioritně vyslovit souhlas sportovní svaz,“ upřesnil Miroslav Jansta. Předseda ČOV tento krok vysvětlil jako nedopatření v komunikaci a omluvil se, což Výkonný výbor ČUS akceptoval.

 

Dalším bodem, kterým se Výkonný výbor ČUS zabýval, je požadavek na změnu stanov ČOV tak, aby delegáti – zástupci sportovních svazů – měli v Plénu ČOV rovné zastoupení s hlasem rozhodujícím.

 

Výkonný výbor se zabýval rozborem hospodaření ČUS za období leden až červen 2017 a výrokem auditora k účetní závěrce roku 2016. V rámci hospodářské činnosti je výsledkem zisk ve výši 10 milionů korun, což je oproti plánu částka vyšší o 1,2 milionu korun. Důležitým bodem programu byla také informace o vývoji financování sportovních spolků od roku 2012.

 

Kontakt pro bližší informace:

Jiří Uhlíř 

manažer komunikace ČUS                                                                                                                    

724 014 643                                                                                                          

uhlir@cuscz.cz