Zpráva z VV ČUS konaného 5. 12. 2023

 

VV ČUS: V chystaném zákonu o sportu by měl stát vytvářet a zlepšovat podmínky pro sport, nikoliv ho řídit

 

cusPoslední, desáté zasedání Výkonného výboru České unie sportu v letošním roce se uskutečnilo 5. prosince v Praze na Strahově. Na programu schůze bylo mimo jiné předfinancování územních pracovišť ČUS – Sportovních center sportu v okresech a krajích na první měsíce roku 2024, schválení termínové listiny nového ročníku projektu Tipsport Sportuj s námi na leden příštího roku a projednání žádostí sportovních svazů o finanční půjčky.

 

V rámci aktuálních informací hovořil předseda České unie sportu Miroslav Jansta o zahájených přípravách zákona o sportu, který v současné době vzniká pod patronací poslanců vládní koalice a měl by komplexně řešit problematiku sportu. Do jednotlivých pracovních skupin měly sportovní organizace včetně ČUS možnost nominovat své zástupce. „V následné diskusi, do níž se zapojili členové Výkonného výboru ČUS, zazněl také požadavek, aby chystaný zákon o sportu svým názvem neevokoval ambice státu spolkový sport řídit, ale naopak pomohl upravovat a zkvalitňovat podmínky pro rozvoj sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit obecně,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

Význam územních pracovišť ČUS

 

Místo předseda ČUS Marek Hájek se zabýval administrací dotačního programu Můj klub 2024, která se v oblasti podávání žádostí stále více přesouvá do digitální podoby. To ale ulehčí práci územním pracovištím ČUS jen z malé části. „Digitalizace pomáhá, ale stále se ukazuje význam a potřeba všech 89 okresních a krajských územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu. Klubům a menším tělovýchovným jednotám poskytují administrativní podporu v souvislosti se žádostmi a vyúčtováním dotací od všech poskytovatelů, plněním všech zákonných povinností spolků, s orientací a vyplňováním dat ve všech povinných rejstřících, a denně odpovídají na nesčetné dotazy,“ řekl Marek Hájek.

 

Vzhledem k tomu, že ČUS ještě nezná výši přidělené dotace od NSA pro zastřešující sportovní organizace na příští rok a není známo od kdy ji bude možné čerpat, schválil VV ČUS pro první čtvrtletí roku 2024 předfinancování územních pracovišť ČUS. Na činnost těchto servisních center sportu budou poskytnuty zálohy ve výši 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů ČUS. Tyto prostředky poslouží k zajištění provozních nákladů v prvních měsících roku. Každé krajské pracoviště ČUS obdrží zálohu 200 000 korun, každé okresní pracoviště 150 000 korun.

 

Pro nerušený průběh nového ročníku projektu Tipsport Sportuj s námi hned od počátku roku 2024 odsouhlasil VV ČUS návrh akcí zařazených do lednového kalendáře projektu. Kompletní termínová listina na rok 2024, která počítá opět se zařazením zhruba 500 akcí, bude výkonnému výboru předložena na lednové schůzi v roce 2024. Na příští rok přitom přihlásily členské subjekty ČUS do projektu téměř 700 nejrůznějších sportovních událostí a akcí přístupných veřejnosti.

 

Sjednotit sportovní prostředí a zvýšit tlak na vládu

 

Výkonný výbor ČUS rovněž vyhověl žádosti dalších čtyř národních sportovních svazů na poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS. Na období přelomu roku, kdy ještě nejsou k dispozici státní dotace, jim poskytl finanční prostředky na zabezpečení přípravy reprezentantů a jejich startu na vrcholných mezinárodních akcích nebo na pokrytí provozních výdajů svazu.

 

Obsáhlou diskusi v souvislosti s dlouhodobě neutěšenou státní podporou sportu v současné době otevřel člen VV ČUS a předseda Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik. Vyzval k maximální jednotě sportovního prostředí s cílem vyvinout intenzivní tlak na vládu, aby si uvědomila význam sportu pro veřejné zdraví a radikálně zvýšila finanční prostředky směřující do sportu, zlepšila podmínky pro sportování i pohybové aktivity a využila sport jako nástroj ke zlepšení zdravotního stavu a kondice obyvatel.

 

Místopředseda ČUS Marek Hájek informoval členy VV ČUS o úspěšné spolupráci KO ČUS s Moravskoslezským krajem a městem Opavou v oblasti distribuce krajských a městských dotací. KO ČUS se v regionu podařilo po dohodě s jednotlivými municipalitami a s využitím vlastního dlouhodobě vyvíjeného účelového software ve velice krátkém čase kompletně digitálně zpracovat veškeré žádosti o dotace ze strany sportovních klubů a tělovýchovných jednot, což umožňuje po souhlasu poskytovatele distribuci financí klubům hned z kraje roku.

 

Autor: KT ČUS

MenuX