23.05.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 3876
vytvořeno 23.05.2018, upraveno 23.05.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
22.5.2018

Česká unie sportu chce iniciovat vznik koordinačního orgánu sportovního prostředí pro spolupráci s Ministerstvem školství

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 22. května v Praze upozornil na nutnost spolupráce sportovního prostředí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR při vytváření optimálních podmínek směřujících k nápravě financování sportu a k realizaci akčního plánu k vládní koncepci podpory sportu do roku 2025. V této souvislosti doporučil vznik společné platformy za účasti zástupců České unie sportu, Českého olympijského výboru, České obce sokolské, Sdružení sportovních svazů ČR či dalších spolků jako koordinačního orgánu vůči MŠMT.

 

Dále Výkonný výbor ČUS přijal informaci o poskytnutí dotace 65 milionů korun MŠMT z Programu III – Činnost sportovních organizací. Tato částka je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením provozu a rozvoje regionálních Servisních center sportu. ČUS však naopak neobdržela prostředky z dosud nevypsaných Programů IV a X, což celkově znamená o 30 % nižší podporu, než obdržela ČUS v minulém roce. Předseda ČUS Miroslav Jansta byl proto pověřen odesláním dopisu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robertu Plagovi s požadavkem, aby v rámci přislíbeného kontinuálního financování sportu MŠMT dorovnalo tento schodek.

 

VV ČUS se podrobně zabýval přípravou 36. Valné hromady České unie sportu, která se uskuteční 20. června ve Sportovním středisku Nymburk. Projednal a schválil zprávy o činnosti ČUS v polovině čtyřletého funkčního období, o hospodaření ČUS i majetku ČUS k 31. prosinci 2017, stejně jako návrh rozpočtu na rok 2018.

 

Ve věci soudního sporu s Alešem Hušákem výbor schválil pokračování v mimosoudních jednání obou stran, probíhajících v současné době. Veškeré informace budou poskytnuty na Valné hromadě České unie sportu 20. června.  

 

Členové VV ČUS se také seznámili s rozborem výsledků hospodaření ČUS za období leden až březen 2018, které je velice pozitivní. V rámci hospodářské činnosti se podařilo dosáhnout zisku ve výši 16,456 milionu korun. Při započtení nákladů na neuplatněné DPH tak představuje reálný hospodářský výsledek zisk zhruba 7,46 milionu korun.

 

VV ČUS schválil poskytnutí půjčky z vlastních zdrojů ve výši jednoho milionu korun České asociaci amerického fotbalu z důvodu nízké podpory tohoto svazu ze strany MŠMT. Tyto prostředky budou použity na start ženské reprezentace ve flag fotbalu na mistrovství světa v Panamě v letošním roce, na které se kvalifikovaly. VV ČUS současně pověřil předsedu Miroslava Janstu, aby jednal s  MŠMT o nápravě historicky nesystémové deformace podpory tohoto svazu.