22.05.2019 - Adam Barbořík
počet přečtení: 1710
vytvořeno 22.05.2019, upraveno 22.05.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
21. 5. 2019

 VV ČUS jednal o přípravě valné hromady a urychlení dotací z MŠMT větším tělovýchovným jednotám

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 21. května v Praze uctil památku svého člena Ing. Jiřího Pavlíčka, který ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci člena výboru k 15. březnu 2019 a po těžké nemoci 8. května zemřel. Dodatečná volba člena výkonného výboru se uskuteční v průběhu 37. valné hromady ČUS 19. června v Nymburce.

 

VV ČUS vyslechl informaci předsedy České unie sportu Miroslava Jansty o průběhu schvalovacího procesu novely zákona o podpoře sportu, která přináší i ustavení Národní sportovní agentury. Poté, co její vznik zamítl Senát, se pokusí jeho veto přehlasovat na své květnové schůzi členové poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předseda ČUS současně informoval o jednáních na podporu ustavení agentury s předsedy stran zastoupených v parlamentu.

 

Výkonný výbor ČUS reagoval na množící se těžkosti větších tělovýchovných jednot, které naléhavě upozorňují, že již mají problém s financováním trenérů i s provozem, neboť jim finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva školství „Můj klub“ na rok 2019 dosud nedorazily. Vzhledem k tomu, že pro sportovní spolky je tento dotační titul z hlediska provozu a činnosti zcela zásadní, Česká unie sportu o této situaci informovala dopisem ministra školství Roberta Plagu a požádala ho o zvážení, zda by administrace dotací pro jednoty s rozsáhlejší členskou základnou nad 500 členů byla ze strany MŠMT nemohla být urychlena.

 

Předseda ČUS také informoval o dalším posunu majetkových vztahů na Strahově, kde Fotbalová asociace ČR nabízí ČUS jiné řešení, než bylo dosud dohodnuto a výkonným výborem ČUS i valnou hromadou ČUS schváleno. Česká unie sportu nyní nabídku FAČR vyhodnotí a předloží VV ČUS návrh postupu.

 

VV ČUS rovněž ocenil mimořádný úspěch knihy 100 let českého sportu 1918–2018, který získala v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze. Tato publikace, jejíž vznik iniciovala v rámci oslav sta let české státnosti a českého sportu právě Česká unie sportu, získala prestižní Cenu Miroslava Ivanova. Unikátní kniha byla vydána koncem loňského roku nákladem osm tisíc výtisků a během následujících týdnů byla vyprodána.

 

Výkonný výbor ČUS se v hlavním programu jednání zabýval přípravou nadcházející 37. valné hromady ČUS 19. června v Nymburce. Schválil závěrečnou verzi zprávy o činnosti VV ČUS od 36. valné hromady ČUS a projednal ve finální podobě všechny bilanční ekonomické zprávy souvisejících s hospodařením organizace či stavem majetku v roce 2018 a přípravou rozpočtu na rok 2019. Soubor zpráv bude připraven k distribuci delegátům valné hromady ČUS. Současně vzal na vědomí rozbor výsledků hospodaření ČUS v období leden až březen 2019 a konstatoval, že čerpání finančních prostředků probíhá v souladu s plánem.

 

V dalším průběhu zasedání VV ČUS vyhodnotil průběh anket o Nejúspěšnější sportovce okresu/kraje za rok 2018. Okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou ve většině regionů iniciátory, spolupořadateli či přímo pořadateli ankety i závěrečného slavnostního vyhlašování vítězů. VV ČUS přijal také pro rok 2019 záštitu nad touto anketou včetně finančního příspěvku okresním a krajským územním pracovištím ČUS.

 

Autor: KT ČUS