Zpráva z VV ČUS konaného 21. 2. 2023

 

VV ČUS kritizuje váhavý a nejasný postup ČOV v otázce možného olympijského startu ruských a běloruských sportovců

 

cusDruhé zasedání Výkonného výboru České unie sportu v roce 2023 se uskutečnilo 21. února v Praze na Strahově. Jedním ze stěžejních bodů bohatého programu byla obšírná diskuse všech členů a následné projednání stanoviska k váhavému a nejednoznačnému přístupu Českého olympijského výboru k možné účasti ruských a běloruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži 2024.

 

VV ČUS se shodl, že účast zástupců obou těchto zemí na olympijských sportovištích je vzhledem k agresivní válce, kterou vede Rusko na Ukrajině, naprosto nemyslitelná, a současně kritizoval několikrát se názorově měnící postoj ČOV k této záležitosti. VV ČUS následně jednomyslně schválil prohlášení, v němž vyzval ČOV k jednoznačnému a kategorickému postoji, s nímž bude neodkladně seznámen také Mezinárodní olympijský výbor.

 

Stanovisko VV ČUS k postoji ČOV v otázce účasti ruských a běloruských sportovců na Olympijských hrách 2024

 

Členové Výkonného výboru České unie sportu, největší české střešní sportovní organizace sdružující 75 národních sportovních svazů, požadují, aby se Český olympijský výbor bezpodmínečně vymezil proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách, a to v jakékoliv formě, a tento názor jasně, bezodkladně a veřejně prezentoval Mezinárodnímu olympijskému výboru.

 

Odkládání prezentace kategorického nesouhlasu s účastí ruských a běloruských sportovců v olympijských soutěžích dává prostor pro nesystémové zapojování sportovců Ruska a Běloruska do olympijských kvalifikací a podporuje alibistické postoje Mezinárodního olympijského výboru, který již byl dostatečně loajální autoritářským režimům, když umožnil na jejich území konání olympijských her.

 

V současnosti je na místě nulová tolerance a rozhodné stanovisko odsuzující agresivní válku Ruska proti Ukrajině se všemi důsledky pro agresora, včetně sankcí, a to i v podobě vyloučení z mezinárodních sportovních soutěží.“

 

Úspěšný rok VOŠ ČUS: Hospodářska stabilita i více studentů

 

V rámci aktuálních informací shrnul předseda ČUS Miroslav Jansta závěry ze setkání s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šebkem. V jeho průběhu požádal předsedu NSA o posílení financování sportu a včasnou administraci všech dotačních programů pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty v roce 2023, stejně jako vypsání dotačního programu na provoz a údržbu. Současně ocenil záměr NSA otevřít dotační investiční program pro Národní sportovní centra. Vzájemné schůzky představitelů ČUS a dalších střešních sportovních organizací s NSA by se měly konat pravidelně.

 

Miroslav Jansta informoval, že připomínky k prvnímu návrhu stanov Českého olympijského výboru, které na lednové schůzi schválil VV ČUS, byly zaslány ČOV. Cílem pětiletého úsilí ČUS o nápravu je, aby stanovy byly v souladu s právním řádem České republiky a Olympijskou chartou a aby část členů ČOV, jíž je to nyní upíráno, mohla uplatňovat svá členská práva.

 

VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., projednal a schválil výsledek hospodaření společnosti za rok 2022, který je ziskový ve výši 915 482 korun. Pozitivně přijal rovněž informaci, že po letech určité stagnace se podařilo zvýšit počty přihlášených i přijatých studentů, stejně jako skutečnost, že hospodářské stability je dosahováno vedlejší činností školy zejména v rámci vzdělávání trenérů a nastavením intenzivnější spolupráce s národními sportovními svazy.

 

Členové VV ĆUS dále schválili pověření zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na valných hromadách společností Ski Pec a Skiareál Špindlerův Mlýn. VV ČUS také schválili dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu podniku mezi Skiareálem Špindlerův Mlýn, a. s., jako pronajímatelem, a Melida, a. s., jako nájemcem, který eliminuje možná ekonomická rizika pro akcionáře a umožňuje další nezbytný rozvoj areálu.

 

Aktuální statistika: ČUS registruje 1 155 000 členů

 

V průběhu jednání schválil VV ČUS závěrečnou zprávu o úspěšné realizaci projektu České unie sportu Tipsport Sportuj s námi v roce 2022. Do celkového počtu 483 uskutečněných akcí v 64 sportovních odvětvích se zapojilo téměř 180 000 účastníků z řad veřejnosti a amatérských sportovců, z toho více než 95 000 mladších osmnácti let.

 

Výkonný výbor ČUS vyhověl žádosti České triatlonové asociace o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši 600 000 korun. Finanční prostředky svaz využije při zajištění účasti reprezentantů na závodech Světového poháru a mistrovství Evropy.

 

VV ČUS vzal na vědomí statistiku členské základny České unie sportu na základě údajů okresních sdružení ČUS. K 31. prosinci 2022 vykazovala členská základna ČUS 1 155 830 fyzických osob, z toho 682 334 dospělých (508 613 mužů, 173 721 žen) a 473 506 z řad mládeže. Ve srovnání s rokem 2021 to představuje celkový nárůst o více než 15 000 členů.

 

Autor: KT ČUS

MenuX