Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
21. 4. 2021

 

Výkonný výbor ČUS:
Přístup při jednání se státem o uvolnění amatérského sportu musí být mnohem rozhodnější!

 

Po třech měsících, kdy vzhledem k platným vládním protiepidemickým opatřením v České republice nahradila živá jednání Výkonného výboru České unie sportu vzdálená komunikace a hlasování per rollam, se 20. dubna už jeho členové sešli v Praze na Strahově. Účastníci absolvovali jednání v respirátorech, s testy a za dodržení veškerých hygienických nařízení.

 

VV ČUS v úvodu nejprve schválil postupy a rozhodnutí přijaté od začátku letošního roku, kdy nebylo možné plnohodnotně jednat. V dalším průběhu zasedání se podrobně zabýval aktuální situací související s pandemií Covidu-19 a výrazným omezením či zastavením převážné většiny sportovních aktivit. Konstatoval, že přetrvávající omezení sportu jsou do značné míry důsledek nepochopení významu nejen vzdělávacího procesu na školách, ale také pravidelného pohybu na život a psychiku obyvatel. „V rámci opakovaných schůzek s představiteli státu jsme zaznamenali neústupnost některých zdravotnických expertů, i nerozhodnost a neochotu přijmout naše věcné argumenty a nastavit odpovídající podmínky pro řízené a bezpečné uvolnění amatérského sportu. Výsledkem je tak momentálně živelnost aktivit, a lze zaznamenat bohužel i demonstrativní porušování nelogických a nekontrolovatelných zákazů, čemuž se dalo předejít, “ řekl předseda ČUS Miroslav Jansta.

 

VV ČUS vzal současně na vědomí velkou nespokojenost ze strany většiny sportovních klubů, tělovýchovných jednot i veřejnosti s nedostatečným, až pasivním přístupem řady politiků k nedůvodně odkládanému restartu amatérského sportu. „Pokud se jejich odmítavé stanovisko v řádu dnů nezmění a nezačnou naléhat na postupné uvolňování zbytečné restrikce sportu, reálně hrozí, že i v souvislosti s jarním oteplením dva miliony sportovců, kteří v kritickém období byli ochotni dodržovat epidemická opatření, zaplní nekontrolovaně a živelně sportoviště,“ uvedl místopředseda ČUS Marek Hájek. V této souvislosti následně VV ČUS udělil předsedovi ČUS Miroslavu Janstovi mandát k rozhodnému a nekompromisnímu přístupu při následujících jednáních o uvolnění pravidel pro sportování, která musí být srovnatelná s podmínkami v dalších sférách společenského života. VV ČUS naopak ocenil trpělivost, tvořivost i improvizované aktivity sportovních klubů a jejich činovníků, kteří i v této složité době nacházejí prostor a postupně obnovují svou činnost.

 

Členové VV ČUS také vyslechli rámcovou informaci ředitele ekonomických agend Pavla Bendy o provozu středisek ČUS v době uzavírek a dopadech koronavirové krize na hospodaření ČUS. Zpráva o hospodaření se teprve finalizuje, přesto dopady na ČUS jsou citelné. V roce 2020 organizace hospodařila se ztrátou 31 milionů korun a také první čtvrtletí letošního roku už vykázalo ztrátu 26 milionů korun, přičemž dostupnými státní kompenzacemi není šance ztráty pokrýt.

 

Výkonný výbor ČUS se zabýval také přípravou 39. valné hromady ČUS, která se uskuteční 23. června 2021 ve Sportovním centru Nymburk. Projednal a schválil text pozvánky, návrh programu jednání, návrh jednacího řádu a organizační pokyny.

 

VV ČUS přivítal informaci o uzavření smluv a příslušné dokumentace s Fotbalovou asociací ČR, jimiž se stvrdily vlastnické vztahy sportovišť v areálu v Praze na Strahově a naplnění všech podmínek schválených Valnou hromadou ČUS. Současně vzal na vědomí informace o poskytnutých sportovních a studijních stipendiích Na Vyšší odborné škole ČUS ve školním roce 2020-2021.

 

Výkonný výbor ČUS zareagoval rovněž na ustavení fotbalové Superligy pro vybrané evropské velkokluby tímto prohlášením: „Česká unie sportu jednoznačně podporuje evropský model organizace sportu, postavený na pyramidovém principu. Uznává a reflektuje potřebu komerční nabídky sportu pro veřejnost, ale v každém případě odsuzuje počínání zakladatelů Superligy, která ztrácí soutěžní charakter a zcela odporuje principu solidarity, základního prvku evropského modelu sportu.“

 

 

 

Autor: KT ČUS

MenuX