Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
2. 6. 2020

Servisní centra sportu ČUS pomohou klubům s administrací mimořádného dotačního programu COVID-SPORT

 

Čtvrté letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 2. června v Praze. V jeho úvodu informoval předseda ČUS Miroslav Jansta o mimořádném dotačním programu COVID-SPORT, který připravila Národní sportovní agentura a následně schválila vláda. Ten umožní mezi postižené sportovní kluby a tělovýchovné jednoty rozdělit miliardu korun na provoz sportovišť a zařízení, která kvůli koronavirovým opatřením nesměla fungovat a jejich provozovatelé tak přišli o tržby, a tím i o prostředky na provoz. Poskytne také podporu i organizátorům zrušených sportovních akcí.

 

Předseda ČUS přitom ocenil operativní reakci a profesionální přístup Národní sportovní agentury, která ve velice krátké době připravila a prosadila příslušný zákon, a obratem připravila program, který stihla konzultovat se sportovním prostředím. Současně uvedl, že ČUS nabídla agentuře součinnost při co nejrychlejší administraci této dotace prostřednictvím svých odborných územních pracovišť – Servisních center sportu ČUS, která pracují ve všech okresech České republiky. V této souvislosti Národní sportovní agentura připravuje opakovaná školení expertů České unie sportu, České obce sokolské a dalších organizací pro poradenství klubům s administrací dotačních programů vypisovaných NSA, včetně programu COVID-SPORT, resp. i k povinnostem klubů ve vztahu ke spolkovému rejstříku.

 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství dosud neposkytlo České unii sportu na rok 2020 dotaci na činnost z programu na Podporu zastřešujících sportovních organizací, schválil VV ČUS formou třetí zálohy nejnutnější předfinancování územních pracovišť ČUS ve výši 10,3 milionu korun z vlastních zdrojů. Každá krajská organizace ČUS obdrží příspěvek 200 000 korun a každé okresní pracoviště 100 000 korun. Součet dosud poskytnutých záloh okresním a krajským pracovištím ČUS tak letos představuje částku 39,9 milionu korun. Pro každoroční zajištění potřebné podpory pro činnost klubů je však zapotřebí více než dvojnásobek.

 

Výkonný výbor ČUS se intenzivně zabýval přípravou 38. Valné hromady České unie sportu, která se uskuteční v souladu s veškerými aktuálními zdravotními opatřeními v náhradním termínu 24. června ve Sportovním centru Nymburk. Jako hosté přijali pozvání předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a válečný veterán, armádní generál ve výslužbě Emil Boček.

 

Členové VV ČUS vzali na vědomí informaci předsedy ČUS o tom, že Městský soud v Praze zahájí 15. června hlavní líčení v tzv. dotační kauze, a vyslechli argumenty a strategii obhajoby ČUS a jejich představitelů. VV ČUS vyjádřil opakovaně přesvědčení, že jednání představitelů ČUS nebylo protiprávní.

 

V dalším jednání se VV ČUS seznámil se zprávou Revizní komise ČUS. Ta v období od 37. valné hromady provedla šest kontrol v Servisních centrech sportu ČUS, jejichž cílem bylo prověření administrace využití a vyúčtování příspěvku na financování územního pracoviště SCS. Revizní komise konstatovala, že při kontrolách nebyly zjištěny jakékoliv nedostatky a nebylo třeba stanovit žádná doporučení ani nápravná opatření a zároveň vysoce ocenila kvalitní práci jednotlivých SCS v často velmi skromných a náročných podmínkách.

 

VV ČUS převzal rovněž záštitu nad 23. ročníkem festivalu Sportfilm Liberec, soutěžnímu festivalu sportovních filmů s mezinárodní účastí televizních a filmových snímků se zaměřením na sport.

 

Autor: KT ČUS

MenuX