21.06.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2195
vytvořeno 21.06.2018, upraveno 21.06.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
19.6.2018

Zpráva z červnového zasedání Výkonného výboru České unie sportu

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. června v Praze vyslechl informaci svého předsedy Miroslava Jansty o plánovaném jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou týkajícím se nevyřešených problémů ve financování sportu v období 2018 a 2019 a dále informaci o připravenosti 36. valné hromady ČUS, konané následující den v SC Nymburk.

 

VV ČUS vzal na vědomí informace o vývoji soudního sporu ČUS s JUDr. Alešem Hušákem. Obě strany mezi sebou uzavřely smír s dodržením podmínek, stanovených VV ČUS – Česká unie sportu vzala zpět svou žalobu u Městského soudu v Praze dne 24. května 2018 a Aleš Hušák vzal zpět svou žalobu u Obvodního soudu Prahy 6 dne 14. června 2018. Hlavními důvody mimosoudního řešení byly neúměrně vzrůstající náklady na řízení, které v případě neúspěchu mohou být počítány v desítkách milionů korun. V rámci dohody se obě strany zavázaly, že ani v budoucnu nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv nároky vycházející z právních titulů, které byly podkladem pro výše uvedené spory, a zároveň vydají prohlášení tohoto znění: „U vědomí skutečných zájmů českého sportu oznamují Česká unie sportu a Aleš Hušák, že se rozhodli vzít zpět veškeré žaloby, které vůči sobě podali. Tím považují veškeré spory, které vůči sobě vedli, za uzavřené.“

 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy ČR stále ještě nestačilo napravit chybné kroky tohoto úřadu pod vedením bývalé ministryně Kateřiny Valachové v metodice rozdělování státní podpory sportu a dochází tak ke zpoždění administrace letošních dotací, ČUS dosud neobdržela alokovanou částku 65 milionů korun určenou na činnost střešních sportovních organizací. Výkonný výbor ČUS proto projednal a schválil poskytnutí druhé zálohy na činnost Servisních center sportu v regionech ve výši 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů ČUS. Každá krajská organizace ČUS tak obdrží částku 200 000 a každé okresní sdružení ČUS 150 000 korun.

 

VV ČUS vyslechl také zprávu o přípravě oslav 100 let českého sportu, které Česká unie sportu organizuje společně s Českým olympijským výborem a Českou obcí sokolskou. Klíčovou součástí bude ve spolupráci s Českou televizí anketa, v níž bude veřejnost v deseti dekádách postupně vybírat deset největších momentů české sportovní historie. Oslavy vyvrcholí 28. září. Nejprve na Pražském hradě přijme prezident republiky české sportovní legendy, představitele pořadatelských spolků i zástupce sportovních svazů a poté proběhne ve Fóru Karlín za asistence televizních kamer závěrečný galavečer s vyhlášením a připomenutím nejzásadnějších okamžiků českého sportu.

 

VV ČUS dále podpořil záměr Svazu lyžařů ČR podat kandidaturu na pořádání mistrovství světa v letech na lyžích v roce 2024 v Harrachově. Tento krok považuje za jediný možný způsob vedoucí k revitalizaci harrachovského lyžařského areálu a současně doporučil státním orgánům, aby vyšly organizátorům vstříc při prosazování ekonomických požadavků nutných k zajištění zázemí tohoto světového šampionátu.

 

VV ČUS přijal pozitivně informaci o aktuálním stavu projednávání smluv spojených s řešením majetkových práv ČUS ve vztahu k Fotbalové asociací České republiky v rámci vypořádání práv a povinností po směně majetku v Praze na Strahově. Konstatoval, že téměř dvouletý složitý proces řešení majetkových vztahů mezi oběma organizacemi se blíží do finále v souladu s předcházejícími rozhodnutími VV ČUS i valné hromady.

 

V průběhu jednání schválil VV ČUS směrnici o evidenci členské základny v České unii sportu splňující podmínky nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).