Zpráva z VV ČUS konaného 19. 3. 2024

 

VV ČUS se věnoval přípravě volební 42. valné hromady ČUS a poukázal na nedostatečnou výši investic do sportovní infrastruktury

 

cusTřetí zasedání Výkonného výboru České unie sportu v letošním roce se uskutečnilo v úterý 19. března v Praze na Strahově. Kromě projednání důležitých aktuálních informací se výbor zaměřil především na přípravu červnové Valné hromady ČUS, schválil předběžné zprávy o hospodaření a majetku organizace za rok 2023 a zabýval se také předfinancováním územních pracovišť ČUS v krajích a okresech.

 

V nepřítomnosti předsedy ČUS Miroslava Jansty řídil jednání místopředseda Marek Hájek. Informoval o pokračující přípravě nového zákona o podpoře sportu, jenž vzniká z iniciativy poslanců vládní koalice v deseti pracovních skupinách a postupně získává podobu paragrafového znění. ČUS v této souvislosti vytvoří expertní skupinu, která bude vznikající zákon monitorovat a autorům předá svá doporučení k jeho úpravám tak, aby vyhovoval požadavkům sportovního prostředí.

 

Uspokojeno jen minimum žadatelů

 

VV ČUS se zabýval rovněž nově vyhlášenými investičními dotačními výzvami Národní sportovní agentury, při znalosti skutečnosti, že agentura má ze státního rozpočtu pouze omezený objem finančních prostředků. Ve výzvě Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024 je alokováno 431 mil. Kč, ve výzvě Regiony 2024 (investice do 10 mil. Kč) 151 mil. Kč, ve výzvě Regiony 2024 – výstavba (investice nad 10 mil. Kč) 110 mil. Kč a ve výzvě Regiony 2024 – technické zhodnocení 190 mil. Kč. „Pozitivní je, že NSA oddělila zvlášť investiční prostředky pro výstavbu nových sportovišť a zvlášť pro technické zhodnocení těch stávajících. Kluby pociťovaly v minulosti preferenci žádostí nové výstavby, podávaných převážně samosprávami, před obnovou sportovišť vlastněných kluby. Na druhé straně je celková výše investic na potřeby zastaralé české sportovní infrastruktury stále velice nízká a dokáže uspokojit pouze minimální počet žadatelů. Údržbě stávajících sportovišť v majetku sportovních klubů nepomáhá ani fakt, že agentuře letos nezbydou prostředky pro dotační program na jejich údržbu a provoz",  uvedl Marek Hájek.

 

Výkonný výbor vzal na vědomí informaci Národní sportovní agentury o výpočtu výše státní dotace pro ČUS na rok 2024 v rámci výzvy Zastřešující sportovní organizace. V souladu s tím budou nyní upraveny rozpočty konečných příjemců, územních servisních center sportu ČUS, pro které je určeno přes 90% této dotace. Členové VV ČUS také vyslechli informaci o předčasném ukončení lyžařské sezony v lyžařských areálech Zadov a Harrachov, což bude mít dopady na ekonomické hospodaření těchto středisek s majetkovou účastí ČUS.

 

Na jednání zazněla rovněž aktuální informace týkající se místopředsedy ČUS Ivo Kaderky. Členové VV ČUS konstatovali, že veškeré informace související s jeho kauzou v rámci Českého tenisového svazu mají pouze z médií a v průběhu vyšetřování budou ctít presumpci neviny. ČUS současně nabídl Českému tenisovému svazu případnou součinnost pro zajištění jeho fungování.

 

Příprava volební 42. valné hromady

 

VV ČUS se dále věnoval přípravě 42. valné hromady ČUS, která ukončí čtyřleté funkční období volených orgánů, a rozhodl o jejím svolání na 26. června do Sportovního centra v Nymburce. V této souvislosti projednal předběžný program, harmonogram příprav, návrhy jednacího a volebního řádu a metodiku podávání kandidatur. Seznámil se také s osnovou Zprávy o činnosti VV ČUS od minulé valné hromady, která zhodnotí nejen uplynulé funkční období stávajícího výkonného výboru, ale krátce i období transformace ČUS od roku 2012. Současně uložil generálnímu sekretáři ČUS Janu Boháčovi na příštím výkonném výboru 16. dubna předložit první verzi této zprávy.

 

Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil a komentoval první verzi Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2023. Data z rozsáhlé a podrobné dokumentace potvrdila pozitivní ekonomické výsledky a splnění finančních plánů. Podílely se na tom zejména vhodné investice do energetických úspor, správně odhadnutá strategie nákupu energií, cenová politika jednotlivých středisek ČUS (Podolí, Nymburk, Zadov) i celkově úsporné hospodaření ČUS. Také první verze Zprávy o majetku ČUS k 31. prosinci 2023 prokázala, že obchodní společnosti s majetkovou účastí ČUS jsou ekonomicky stabilní a zdravé.

 

V dalším průběhu schůze VV ČUS schválil pověření zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti Sportovní areál Harrachov, která rozdělí za minulý hospodářský rok dividendy akcionářům ve výši šesti milionů korun.

 

VV ČUS řešil finanční zabezpečení činnosti svých 89 územních pracovišť, jedinečné struktury servisních center sportu, určených pro podporu administrativy sportovních klubů i organizaci sportu v regionech. V období od začátku roku do přidělení dotace z Národní sportovní agentury jsou jejich provozní náklady kryty z vlastních zdrojů ČUS.  VV ČUS proto rozhodl o jejich předfinancování uvolněním další zálohy v celkové výši 14,8 milionu korun. VV ČUS současně schválil návrh metodiky financování územních pracovišť ČUS v roce 2024.

 

Autor: KT ČUS

MenuX