21.02.2019 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2676
vytvořeno 21.02.2019, upraveno 21.02.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
21. 2. 2019

Zpráva z únorového Výkonného výboru České unie sportu

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. února v Praze pozitivně zhodnotil průběh i závěry konference „Pohybem ke zdravému občanovi a prosperující společnosti“, kterou ČUS uspořádala 7. února v pražském hotelu Pyramida.

 

Reprezentativní účast přednášejících i jejich obsažná a podnětná vystoupení se setkala se značným ohlasem nejen v sále zaplněném sportovními činovníky a lékaři, trenéry či úspěšnými sportovci, ale také v médiích. Aktivně vystoupili i zástupci armády, na kterou problém snižující se kondice populace také doléhá. Díky zvýšenému zájmu médií začal požadavek na navýšení pohybových aktivit ve výchově a ve školách rezonovat na veřejnosti a ČUS se navíc chystá v souladu se závěry konference vyvolat také jednání s Ministerstvem školství o možnostech úpravy podmínek rámcového vyučovacího plánu.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval o zamítavé reakci Ministerstva školství na společný požadavek ČUS a 42 národních sportovních svazů na zrušení dvacetiprocentní spoluúčasti svazů při nákupu nezbytného materiálu pro státní reprezentaci v hodnotě nad 40 tisíc korun. Pro většinu z nich bude tato povinnost znamenat citelné omezení nákupů, protože buď nemají potřebné vlastní zdroje, nebo je musí použít na jiné priority. Tyto limity dopadnou na pořizování materiálu především v mládežnických reprezentačních kategoriích.

 

VV ČUS se zabýval přípravou 37. valné hromady, která se uskuteční ve Sportovním středisku v Nymburce 19. června. Na programu jednání budou zejména pravidelné výroční zprávy, návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh na přijetí nového svazu za člena ČUS. Současně byl schválen kompletní časový harmonogram příprav této valné hromady.

 

Podle předběžné zprávy o hospodaření ČUS se očekává celkový hospodářský výsledek k 31. prosinci 2018 ztrátový. Přestože v rámci běžné hospodářské činnosti se podařilo dosáhnout zisku v řádu desítky milionů korun, ztrátu způsobuje především významný výpadek dotací MŠMT v roce 2018 na údržbu sportovních center a také financování oslav 100 let českého sportu, které bylo pokryto ze zdrojů ČUS.

 

Přijata byla závěrečná zpráva týkající se průběhu a realizace projektu ČUS Sportuj s námi v roce 2018, který úspěšně navázal na předcházející ročníky. Zájem pořadatelů o zařazení akce do kalendáře byl opět vysoký. Projekt plní své hlavní cíle, je jednoznačně přínosem pro většinu aktivních sportovních klubů či tělovýchovných jednot sdružených v ČUS a má i silný marketingový potenciál. Loňská termínová listina obsahovala 521 akcí ve všech regionech České republiky. Kvůli nepříznivému počasí se jich uskutečnilo 507 a zapojilo se do nich více než 208 000 sportovců všech věkových kategorií.

VV ČUS pověřil zástupce České unie sportu k výkonu akcionářských práv na valných hromadách společností Skiareál Špindlerův Mlýn a Ski Pec pod Sněžkou 28. února.

 

VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS projednal a schválil výsledek hospodaření školy za rok 2018, který představuje zisk 110 389,47 korun. V této souvislosti ocenil kromě pokračující stabilizace hospodaření také úspěšné zavedení nového systému fungování školy, personální zkvalitnění pedagogického sboru, novou akreditaci vzdělávacího programu a navázání užší komunikace se sportovními svazy v oblasti vzdělávání.

 

Na základě údajů okresních sdružení ČUS byla VV ČUS předložena statistika členské základny České unie sportu k 31. prosinci 2018. Vyplývá z ní, že ČUS aktuálně v 7 260 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách sdružuje 1 128 059 členů – z toho 539 844 mužů, 182 556 žen, 74 532 dorostenců, 31 017 dorostenek, 190 541 žáků a 109 569 žaček. Tato statistika je oficiálně vykazovanou členskou základnou ČUS.