Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
18. 5. 2021

Výkonný výbor ČUS považuje způsob nadcházejících voleb
do Českého olympijského výboru za netransparentní a nedůstojný

 

Desáté zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 18. května v Praze na Strahově. Jeho účastníci museli splnit podmínku plného očkování proti Covid-19 nebo platných negativních PCR či antigenních testů.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta seznámil v úvodu jednání členy výkonného výboru s aktuální změnou ve vedení Národní sportovní agentury a současně deklaroval pozvání jejího nového předsedy Filipa Neussera na obě celostátní porady ČUS se zástupci národních sportovních svazů i sportovních klubů a tělovýchovných jednot ve dnech 8. a 9. června a následně na valnou hromadu ČUS.

 

Ocenil také další důležité kroky dosažené při uvolňování podmínek pro amatérský sport ve venkovních i vnitřních prostorách. Zdůraznil, že právě sport se po covidové pandemii ocitl mezi prvními rozvolňovanými oblastmi společenského života, což bylo nepochybně zásluhou trvalého tlaku i četných aktivit, která při jednáních s Vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví významně iniciovala zejména Česká unie sportu. V této souvislosti uvedl, že ČUS vyzve premiéra dopisem se žádostí na podporu uvolnění provozu bazénů a wellness v co nejkratší době a k uvolnění dalších nezdůvodněných omezení ve sportu. Připomněl i kampaň ČUS na podporu očkování proti Covid-19, která bude veřejně komunikována přesto, že pro potřeby státní sportovní reprezentace zatím není ve vakcinačním plánu ministerstva zdravotnictví prostor.

 

Výkonný výbor ČUS se zabýval také nadcházející volbou předsedy Českého olympijského výboru a dalších orgánů ČOV, která se má konat 24. května distanční formou bez diskuse a bez svolání řádného Pléna delegátů ČOV. VV ČUS i nadále odmítá tento způsob volby, k němuž není v současné době žádný důvod i s odkazem na otevřenou a demokratickou diskusi, která v minulých dnech proběhla například v rámci voleb do Českého atletického svazu a Českého volejbalového svazu nebo je avizována v programu Valné hromady Fotbalové asociace ČR.

 

Svou reakci poté VV ČUS shrnul do následujícího usnesení: „VV ČUS vyzývá předsedu ČOV k uskutečnění řádných voleb do orgánů ČOV v rámci standardního jednání Pléna ČOV, jak určují stanovy ČOV a jak umožňují současné podmínky. Navržený náhradní způsob voleb je nadbytečný, netransparentní, nedůstojný a bude zpochybňován se všemi důsledky. VV ČUS apeluje na orgány ČOV, aby nehazardovaly s dobrým jménem ČOV, neohrožovaly činnost ČOV a bezodkladně přijaly rozhodnutí k uskutečnění řádných voleb a k přípravě nových stanov ČOV, které budou v souladu s českým právním řádem.“

 

Podstatnou část své schůze věnoval VV ČUS také přípravě 39. valné hromady ČUS 23. června ve Sportovním centru Nymburk. Vzal na vědomí finální verze Zprávy o hospodaření ČUS k 31. 12. 2020 a Zprávy o majetku ČUS k 31. 12. 2020. Hospodaření organizace vykázalo v loňském roce v důsledku státních restrikcí kvůli pandemii Covid-19 ztrátu ve výši 31 milionů korun. VV ČUS se seznámil i s druhou verzí návrhu rozpočtu pro rok 2021. Konstatoval však, že v této souvislosti stále ještě není známa výše státních prostředků, které ČUS obdrží na základě vypsané dotační Výzvy pro zastřešující organizace.

 

Ředitel ekonomických agend Pavel Benda rovněž přednesl rozbor výsledku hospodaření ČUS za leden až březen 2021. Propad hospodaření v porovnání se stejným – tehdy ještě nekoronavirovým – obdobím minulého roku činí 32,84 milionu korun. Tato částka, způsobená uzavřením jednotlivých středisek (Podolí, Nymburk, Zadov) v důsledku vládních opatření proti Covid-19, představuje velký zásah do tzv. cash flow ČUS, přičemž dostupnými státními kompenzacemi není šance tyto finanční ztráty pokrýt.

 

Autor: KT ČUS

MenuX