Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
19. 5. 2022

VV ČUS zareagoval na zpoždění státní podpory

a schválil vyplácení mimořádných půjček sportovním svazům

 

Letošní páté zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 17. května v Praze na Strahově. V jeho úvodu se zabýval předseda ČUS Miroslav Jansta situací související s financováním českého sportu.

 

Vzhledem ke zdržení vyplácení státní podpory sportu v důsledku pozdního schválení státního rozpočtu pro rok 2022 a také stále komplikovanější struktuře a administraci svazových žádostí rozhodla Rada ČUS o vyplácení mimořádných půjček z vlastních zdrojů národním sportovním svazům. „Během posledního týdne využilo této možnosti, která slouží k tomu, aby se svazy nestaly dlužníky vůči zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, nebo také k zajištění státní reprezentace, už sedm z nich. Podle aktuálních informací však Národní sportovní agentura při administraci dotací se zástupci svazů intenzivně komunikuje a lze předpokládat, že ve velmi krátké době většina svazů finanční podporu obdrží,“ řekl Miroslav Jansta.

 

Předseda ČUS seznámil členy VV ČUS s průběhem a závěry společné konference sportovního prostředí a Ministerstva zahraničí ČR, jejímž tématem bylo nahrazení politického názvu Česká republika při státní sportovní reprezentaci zkráceným zeměpisným názvem Česko/Czechia. Ke standardizaci zeměpisného názvu Česko přitom došlo už krátce po vzniku České republiky v roce 1993. Ke zpoždění jeho používání a zažití u veřejnosti přispěla nedůslednost státních institucí, které výsledky národní standardizace názvu státu oficiálně oznámily OSN až po 23 letech v roce 2016. VV ČUS vyjádřil podporu koordinovanému postupu Ministerstva zahraničí, Českého olympijského výboru i Národní sportovní agentury na přípravě jednotné prezentace názvu Česko/Czechia pro sportovní prostředí tak, aby pod ním vystupovali čeští reprezentanti na Olympijských hrách v Paříži 2024.

 

Miroslav Jansta se krátce pozastavil nad některými kritickými výstupy ze strany Českého olympijského výboru, které nedávno odezněly v souvislosti se zvýšením finanční podpory olympijských kolektivních sportů. „ČOV tímto negativním a nepochopitelným přístupem paradoxně nepřeje podporu a úspěch kolektivním sportům, které jsou tradiční součástí olympijského programu. Jeho zájem by měl být přesně opačný.“ uvedl předseda ČUS.

 

V dalším průběhu jednání se VV ČUS věnoval přípravě nadcházející 40. valné hromady ČUS 22. června v Nymburce. Byly schváleny zásadní dokumenty – finální verze Zprávy o činnosti VV ČUS od minulé valné hromady v roce 2021, dále Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2021, která byla doplněna o výsledky auditu, a také Zprávy o stavu majetku ČUS k 31. prosinci 2021. Generální sekretář ČUS Jan Boháč informoval, že jako host valné hromady potvrdil svou účast předseda NSA Filip Neusser, zatímco premiér Petr Fiala se omluvil kvůli zaneprázdnění. Bude však požádán, aby delegáty sportovního prostředí ČR oslovil zprostředkovanou zdravicí a tlumočil názor nové vlády na činnost sportovních organizací.

 

VV ČUS se rovněž zabýval návrhem rozpočtu ČUS pro rok 2022. Z diskuse vyplynulo, že je absurdní projednávat rozpočet organizace v květnu daného roku, bez znalosti výše státní podpory. Sportovním spolkům, které jsou financovány z veřejných zdrojů a prostředky přijímají až v průběhu roku, však nezbývá, než tento neefektivní způsob plánování svého hospodaření akceptovat. Plány pro hlavní i hospodářskou činnost ČUS jsou zásadně ovlivněny stále doznívajícími protipandemickými omezeními podnikání a skokovým nárůstem cen energií.

 

Rozbor hospodaření ČUS za první čtvrtletí roku 2022, který přednesl ředitel ekonomických agend Pavel Benda, ukázal, že propad hospodaření proti stejnému – poslednímu „necovidovému“ – období v roce 2019 činí 3,9 milionu korun. Výbor konstatoval, že to je při nárůstu cen vstupů a energií, nejistému prostředí pro podnikání, chování klientů a k celkové inflaci dobrý výsledek.

 

VV ČUS dále projednal prioritní investice z vlastních zdrojů ve svých sportovních střediscích v roce 2022. V případě Sportovního centra Nymburk se jedná mimo jiné o opravu výtahu, střechy a výměnu umělého trávníku na venkovním fotbalovém hřišti, v Plaveckém areálu Podolí dojde k vybudování nového zařízení pro letní využití a v Lyžařském areálu Zadov začne výstavba retenční nádrže Puchr na zajištění dostatku vody pro zasněžování v zájmu udržitelnosti zimního provozu tohoto areálu.

 

Autor: KT ČUS

 

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

MenuX