19.04.2018 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 19867
vytvořeno 19.04.2018, upraveno 19.04.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
17. dubna 2018

Uskutečnilo se jednání zástupců Výkonných výborů ČUS a ČOV

Na zasedání Výkonného výboru České unie sportu 17. dubna v Praze informoval jeho členy předseda Miroslav Jansta o společném jednání zástupců Výkonných výborů České unie sportu a Českého olympijského výboru. Cílem této schůzky bylo narovnání vzájemných vztahů obou organizací, rozdělení rolí při zastupování a hájení zájmů českého sportu či jejich společný postup vůči státní správě při zlepšení podmínek pro financování sportu v České republice.

 

Další informace se týkala kontinuálně probíhajících jednání představitelů České unie sportu a předsedů národních sportovních svazů s vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR směřujících k nápravě financování sportovního prostředí – především vzniku vládní agentury pro sport, předložení novely zákona o sportu a akčního plánu k vládní Koncepci podpory sportu 2016–2025.

 

VV ČUS se zabýval přípravou 36. Valné hromady České unie sportu, která se uskuteční 20. června ve Sportovním středisku Nymburk. Projednal a schválil základní materiály včetně programu valné hromady i návrhu zprávy o činnosti ČUS v polovině čtyřletého funkčního období. Seznámil se také se zprávou o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2017 a vzal na vědomí pozitivní ekonomickou bilanci – hospodářský výsledek v hlavní činnosti představoval zisk 5,533 milionu Kč a v běžné hospodářské činnosti 10,435 milionu Kč.

 

V rámci projektu „ČUS Sportuj s námi“ schválil rozdělení finančních prostředků mezi pořadatelé 521 zařazených akcí v roce 2018 ve výši 4,7 milionu korun. Stále přitom probíhají jednání s dalšími potenciálními partnery projektu. Otazník však dosud zůstává nad dotačními prostředky z Ministerstva školství, neboť v letošním roce nebyl vypsán Program X, z něhož ČUS loni obdržela čtyři miliony korun na projekty určené sportování veřejnosti (ČUS Sportuj s námi, Sportovní hry seniorů).  V tomto roce ČUS požádala Ministerstvo školství v Programu „Organizace sportu 2018“ o tři miliony korun na tento projekt, ale výsledek dotačního řízení, resp. výše přidělené částky je dosud neznámá.

 

VV ČUS rovněž schválil v jednotlivých okresních městech zakládání Servisních center sportu ČUS jako pobočných spolků. Tato „záložní“ varianta představuje právní opatření, které umožní čerpat finanční dotace z Ministerstva školství, ať už se jedná o pobočné nebo sdružené spolky. 

 

VV ČUS vyhověl žádosti České rugbyové unie o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši jednoho milionu korun, neboť z důvodů opoždění státních dotací nemá svaz potřebné finance na činnost. Tyto prostředky budou využity pro financování nákladů na zápas mistrovství Evropy Česko–Moldavsko a na účast ženské reprezentace na červnovém ME na Ukrajině.