Zpráva z VV ČUS konaného 16. 1. 2024

 

VV ČUS chce získat pro zákon o sportu náměty z klubů i jednot a požaduje úpravy legislativy při uzavírání dohod o provedení práce

 

cusPrvní zasedání Výkonného výboru České unie sportu v roce 2024 se uskutečnilo 16. ledna v Praze na Strahově. Předseda ČUS Miroslav Jansta v úvodu ocenil medailové úspěchy mladých českých hokejistů a hokejistek. V rámci aktuálních informací, které přednesl, členové výkonného výboru zapojili do obšírně diskuse související s připravovaným zákonem o sportu, prioritizací sportů, programem Můj klub a rolí ČUS či iniciativou svazů olympijských sportů usilujících o změnu stanov Českého olympijského výboru.

 

V případě zákona o sportu ČUS pozitivně hodnotí jeho podporu napříč politickým centrem. „Tento zákon však musí především sportu pomoci, ne ho ovládat. ČUS se podílí na jeho přípravě. Zásadními tématy pro nás jsou výrazné zvýšení objemu financování sportu na úrovni kultury, vznik ministerstva sportu, zřízení fondu rozvoje sportu, který napomůže vybudovat nové haly a stadiony, a také fondu pro údržbu a provoz, dále příspěvkové financování nebo společenská odpovědnost firem. Tohle jsou dlouhodobé programové body schválené valnou hromadou ČUS. A nad tím vším je autonomie sportovních spolků, kterou budeme vždy tvrdě bránit,“ prohlásil Miroslav Jansta. Česká unie sportu operativně osloví dopisem všechny své sdružené subjekty, aby v co nejkratší době zaslaly náměty a připomínky zejména z oblasti aktuální podpory sportu ze strany obcí, měst a krajů. Získané podklady budou následně zapracovány a podány zpracovatelům zákona o sportu.

 

Můj klub: menší SK/TJ na dotaci nedosáhnou

 

VV ČUS se zabýval rovněž prioritizací sportu, a to především v souvislosti s určitými problémy a napětím, které v současné době vnesla do části sportovního prostředí. Miroslav Jansta připomněl, že VV ČUS před rokem podpořil záměr Národní sportovní agentury diferencovat sporty v oblasti státní sportovní reprezentace a poskytl agentuře soubor doporučení jako expertní podporu pro nastavení systémového řešení. Ne všechna doporučení však byla použita. Předseda ČUS zdůraznil, že nyní je třeba vyvinout ze strany NSA i sportovních svazů maximální diplomatické úsilí, které povede k řešení a uklidnění situace.

 

Místopředseda ČUS Marek Hájek poté seznámil s průběhem podávání žádostí v programu Můj klub 2024. Uvedl, že celý proces provázely technické problémy spojené s výpadky Rejstříku sportu, což vedlo k trojnásobnému prodloužení termínu. Členové VV ČUS v diskusi zmínili nejen progres od loňského roku, ale také některá negativa letošní výzvy. „Navzdory podnětům ze sportovního prostředí se zvýšil například minimální počet registrovaných sportovců v oddílu na dvacet, což ale současně znamená, že velká část žadatelů – zejména z menších klubů a jednot – na finanční prostředky nedosáhne, a jsou to kluby v malých obcích i větších městech,“ připomněl Marek Hájek. ČUS proto chce i na základě této zkušenosti stejně jako loni jednat s NSA o vyhodnocení a vhodných úpravách v podmínkách této výzvy pro další rok.

 

Tématem jednání byla i iniciativa svazů olympijských sportů, která loni v listopadu předložila Českému olympijskému výboru svůj vlastní návrh stanov Českého olympijského výboru. Tyto návrhy obsahují, mimo jiné, také většinu změn, ke kterým v minulých letech opakovaně vyzývali delegáti valných hromad ČUS. Prioritou této iniciativy svazů je získat skutečný vliv na řízení a směřování ČOV, který momentálně nemají.

 

Komplikace zvaná DPP

 

VV ČUS schválil také osnovu zprávy o hospodaření a majetku ČUS k 31. prosinci 2023 a první verzi rozpočtu ČUS pro rok 2024, které předložil ředitel ekonomických agend Pavel Benda. Ten upozornil, že hospodářská činnost ČUS v roce 2024 bude znovu záviset zejména na cenách energií, kdy už neplatí jejich zastropování, což může mít dopady i na ceníky v jednotlivých areálech ČUS (Plavecký stadion Podolí, Sportovní centrum Nymburk, Lyžařský areál Zadov).

 

V dalším průběhu jednání VV ČUS odsouhlasil zařazení akcí a finální podobu kalendáře projektu Tipsport Sportuj s námi na období únor–prosinec 2024. Ten zahrnuje 560 sportovních příležitostí pro veřejnost v mnoha sportovních odvětvích napříč regiony České republiky. Členské subjekty ČUS přitom do projektu do konce loňského listopadu přihlásily téměř 700 nejrůznějších akcí. Získané hlavní partnerské vztahy v podobě víceletých smluv se společnostmi Tipsport a Car4Way poskytují financování projektu ve stejném rozsahu jako loni.

 

VV ČUS vyslechl rovněž informaci o nově připravovaném projektu ČUS „První oddíl“ s finanční podporou Nadace ČEZ a produkční podporou společnosti ČUS Sportuj s námi. Jeho cílem je každoročně ocenit a motivovat malé sportovní kluby, které i s menšími prostředky dokáží vychovat úspěšné reprezentanty, a současně zviditelnit práci dobrovolných trenérů, cvičitelů a dalších sportovních činovníků podílejících se na přípravě a formování mladé generace.

 

Členové Výkonného výboru ČUS reagovali na důsledek novely zákoníku práce a přijetí tzv. vládního konsolidačního balíčku, kde obsažená nová právní úprava uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – především dohod o provedení práce (DPP) – se velice negativně dotkla celého sportovního prostředí a nesmírně komplikuje, často dokonce znemožňuje použití tohoto smluvního nástroje. „Sportovní soutěže a akce mají nepředvídatelný vývoj, termíny jejich konání ovlivňuje řada objektivních faktorů, jako jsou klimatické podmínky, volné kapacity sportovišť nebo požadavky mezinárodních sportovních organizací. Aktuálně nastavená pravidla u DPP jsou zde jen těžko aplikovatelná, a mohou být administrativní náročností i nepřiměřeně finančně nákladná,“ shrnul Miroslav Jansta. Česká unie sportu se v této souvislosti obrátí dopisem na Národní sportovní agenturu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR i premiéra, v němž požádá o přehodnocení stávajících podmínek a jejich úpravy pro uzavírání DPP ve spolkovém prostředí provozujícím veřejně prospěšnou činnost.

 

V závěru jednání schválil VV ČUS půjčku České boxerské asociaci z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS ve výši jednoho milionu korun na zabezpečení přípravy reprezentantů na mezinárodní soutěže a olympijskou kvalifikaci.

 

Autor: KT ČUS

MenuX