Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
15. 3. 2022

Březnový VV ČUS vyslovil podporu ukrajinským sportovcům
a zabýval se přípravou 40. valné hromady ČUS

V Praze na Strahově se konalo 15. března letošní třetí zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Hlavními body jeho programu byly především informace o zajištění financování českého sportu v letošním roce, svolání a příprava 40. valné hromady ČUS a v reakci na ruskou vojenskou agresi možnosti podpory ukrajinských sportovců.

 

VV ČUS jednomyslně ocenil pomoc svých členských sportovních svazů a klubů, které poskytují v rámci možností a podmínek ukrajinským sportovcům i dalším občanům z této válkou zasažené země nezištnou a všestrannou podporu. Do pomoci se zapojila také ČUS, která poskytla část tréninkových a ubytovacích kapacit ve Sportovním centru Nymburk ukrajinským judistům a handicapovaným sportovcům.

 

Místopředseda ČUS Marek Hájek informoval o aktivitách a intenzivních jednáních představitelů České unie sportu s ministrem financí a s poslanci příslušných výborů poslanecké sněmovny, která předcházela projednávání návrhu rozpočtu ve sněmovně ve snaze navýšit objem státního rozpočtu v kapitole pro sport na rok 2022. „Připravený a přednesený pozměňovací návrh na navýšení částky 4,6 miliardy korun však byl ve druhém čtení poslaneckou sněmovnou zamítnut. Znamená to, že sportovní prostředí tak bude letos hospodařit s částkou o 22 procent nižší než loni. Chápeme, že státní rozpočet má být úsporný, ale toto je citelná ztráta, která bude chybět především na provoz sportovišť,“ konstatoval Marek Hájek.

 

Uvedl, že Národní sportovní agentuře se už podařilo vypsat téměř všechny dotační programy, ačkoliv v alokacích mnohých z nich bude v tomto roce méně peněz. „Věříme, že část prostředků se najde ještě na velice potřebný program pro kluby, jednoty a organizace na údržbu a provoz sportovišť, která mají zásadní problém s cenami energií,“ dodal Marek Hájek.

 

Místopředseda ČUS informoval členy výboru o aktuálním provozu středisek ČUS, na který mají stále vliv důsledky covidová pandemie a skokový nárůst cen energií. Ten trápí zejména energeticky náročný Plavecký areál v Podolí. V důsledku příznivé zimy i zrušení epidemických restrikcí se však zlepšily ekonomické výsledky Lyžařského areálu Zadov a výrazně se zvýšila také obsazenost Sportovního centra Nymburk.

 

VV ČUS také rozhodl o svolání 40. valné hromady České unie sportu. Ta se uskuteční ve středu 22. června ve Sportovním centru Nymburk. Současně schválil předběžný návrh programu jednání, návrh harmonogramu příprav a osnovu pro sestavení Zprávy o činnosti VV ČUS od 39. valné hromady ČUS. Delegáti valné hromady budou projednávat a schvalovat zprávy o hospodaření a majetku ČUS, které se intenzivně finalizují.

 

Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil a komentoval první verzi Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2021. Ekonomický výsledek skončil ztrátou více než 52 milionů korun, a byl v době covidové pandemie bezprecedentně ovlivněn vládním omezením podnikání a sportování. V důsledku toho byly provozy ČUS plně uzavřeny v období 1. ledna až 31. května 2021 a následný rozjezd činnosti probíhal velice pomalu. Na druhou stranu kompenzace z „covidových dotací“ dosáhla částky 42 milionů korun, což napomohlo snížení celkové ztráty z vlastní činnosti. Výkonný výbor ČUS se seznámil také s první verzí Zprávy o majetku ČUS k 31. prosinci 2021. Vyplývá z ní, že ČUS je oddlužena a nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní majetky či samotnou její existenci.

 

Národní sportovní agentura už zveřejnila dotační výzvu v programu pro zastřešující sportovní organizace na rok 2022, na kterou ČUS připravuje podání žádosti o dotaci. Prostředky z této státní podpory jsou každoročně určeny na činnost 89 územních pracovišť ČUS – Servisních center sportu. Vzhledem k tomu, že územní pracoviště ČUS zatím nemají prostředky na krytí provozních nákladů, rozhodl VV ČUS o jejich předfinancování. ČUS jim proto poskytne zálohy v celkové výši 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů.

 

Autor: KT ČUS

MenuX