Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
15. 2. 2022

VV ČUS:
Skokový nárůst cen energií na provoz sportovišť by měla sportovním klubům pomoci řešit úměrná státní podpora

V Praze na Strahově se uskutečnilo 15. února druhé letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Jako hosté se zasedání zúčastnili Jakub Janda, předseda Podvýboru pro sport Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Filip Neusser, předseda Národní sportovní agentury, a Markéta Kabourková, místopředsedkyně Národní sportovní agentury.

 

VV ČUS vzal na vědomí aktuální informace předsedy NSA o celkových finančních zdrojích pro sport na rok 2022 a o částce na podporu sportu ze státního rozpočtu v roce 2022. Vyplynulo z nich, že v rámci snižování rozpočtového schodku vláda výrazně snížila původně zapsané výdaje na sport. Proti původnímu návrhu by NSA, která rozděluje státní dotace do sportovního prostředí, měla z rozpočtu na rok 2022 obdržet pouze 4,6 miliardy korun, což představuje meziroční snížení o 22 procent.

 

Výkonný výbor ČUS se shodl, že státní rozpočet na rok 2022 musí být úsporný, neboť většina jeho kapitol je v návrhu rozpočtu dočasně krácená – zpravidla však mezi 1 až 10 procenty. Současně konstatoval, že takový meziroční propad bude pro mnohé sportovní kluby a tělovýchovné jednoty likvidační, neboť těm výdaje naopak narůstají zejména na energiích.

 

„Chápeme, že vláda musí šetřit, ale tak vysokou korekci považujeme za neudržitelnou. Umíme si určitě představit například dočasné omezení investic, přestože sportovní infrastruktura je katastrofálně zanedbaná. Je však potřeba udržet spolkový sport v chodu a nesmí být ohrožena podstata fungování sportu – provoz sportovišť, prostředky na trenéry mládeže, činnost klubů a sportovních svazů. Navíc sport, který je dlouhodobě podfinancovaný, je aktuálně extrémně závislý na cenách energií, které pro rok 2022 skokově stouply,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

VV ČUS poukázal na to, že právě s ohledem na energetickou náročnost sportovišť a prudké zdražení cen energií hrozí, že mnozí vlastníci sportovišť tuto situaci neustojí a omezí nebo dokonce zastaví jejich provoz. V této souvislosti VV ČUS pověřil předsedu ČUS jednáním o navýšení podpory sportu ze státního rozpočtu o 0,6 miliardy korun na posílení podpory provozu a úhrady energií. Tím by meziroční snížení podpory sportu ze státního rozpočtu na rok 2022 činilo pouze 12 procent. Současně VV ČUS upozornil na dlouhodobý koncepční závazek státu na podporu sportu ve výši jednoho procenta celkové výše státního rozpočtu do roku 2025, stejně jako na podporu kultury. Současná podpora sportu, která v roce 2016 dosahovala 0,5 procenta se nyní pohybuje pod hranicí 0,3 procenta.

 

VV ČUS ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., projednal a schválil výsledek hospodaření společnosti za rok 2021, který je ziskový ve výši 835 184 korun, a to navzdory stagnujícímu počtu přijatých studentů v důsledku demograficky slabších ročníků. Kladného výsledku bylo dosaženo vedlejší činností školy zejména v rámci vzdělávání trenérů a nastavením intenzivnější spolupráce s národními sportovními svazy.

 

VV ČUS dále vzal na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu Tipsport Sportuj s námi v roce 2021. Kvůli covidové pandemii a nejrůznějším restrikcím omezujícím sportování veřejnosti se uskutečnil tento stěžejní projekt České unie sportu v období června až prosince 2021. Jeho kalendář pozval vyznavače sportu a pohybu na 332 nejrůznějších akcí v 55 sportovních odvětvích konaných po celé České republice. V jednotlivých regionech se jich zúčastnilo 125 894 zájemců, přičemž z tohoto počtu bylo 64 907 mládežníků do osmnácti let. K úspěchu projektu výrazně přispěli také jeho noví partneři – titulárním se stala společnost Tipsport a generálním společnost Car4Way, dalšími partnery jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize a Český rozhlas.

 

Autor: KT ČUS

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

MenuX