Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
15. 12. 2020

Milan Hnilička ocenil spolupráci s ČUS při nastavení Rejstříku sportovců,
společném postupu v administraci programů a uvolňování covidových opatření

 

Výkonný výbor České unie sportu se sešel na své poslední schůzi v roce 2020 v aule ČUS v Praze na Strahově 15. prosince. Jednání se uskutečnilo za přísných hygienických podmínek v souladu s vládními opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 a zúčastnil se ho jako host také předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta vysoce ocenil podíl Servisních center sportu ČUS při administraci programu Můj klub 2021 v říjnu a listopadu a poděkoval jim za jejich velice dobrou práci pro sdružené SK/TJ. Uvedl, že ČUS úzce spolupracovala s Národní sportovní agenturou už při vzniku této výzvy, následném proškolení expertů z územních pracovišť i samotném administrativním procesu. Žádosti v termínu podalo 7 151 klubů, což je o téměř 900 víc než v minulém roce. SCS ČUS následně pomáhaly klubům i se zpracováním žádostí o dotace v novém programu Provoz a údržba 2021.

Miroslav Jansta: Vládní úředníky sport nezajímá

Předseda ČUS dále informoval o společném dopisu České unie sportu a Národní sportovní agentury ministru zdravotnictví v souvislosti se žádostí o uvolnění amatérského sportu i po 18. prosinci, kdy začnou platit přísnější restriktivní vládní opatření. Míra a mnohdy nelogičnost restrikcí vyvolala množství negativních reakcí a připomínek ze strany trenérů, sportovních funkcionářů i veřejnosti, kritizujících především praktický zákaz mládežnického sportu. Předseda ČUS upozornil, že z mnoha chybných rozhodnutí vlády je vidět, že státní úředníky sport nezajímá nebo mu nerozumějí a že si proto neuvědomují závažné dopady vyplývající z dlouhodobého výpadku pohybových aktivit. A to i přes tlak ČUS a NSA.

 

Miroslav Jansta naopak velice pozitivně zhodnotil jednání Národní rady pro sport při Národní sportovní agentuře, které se konalo počátkem prosince. Ocenil zejména skutečnost, že všechny dotační programy se podařilo vyhlásit, mají přesné zacílení, zjednodušenou administrativu a jsou připraveny v elektronické podobě, což zásadně urychlí jejich administraci. Podle něj NSA i v současné složité situaci dokázala tento úkol zvládnout výrazně odborněji než v minulosti ministerstvo školství, což dává předpoklad, že kluby by tentokrát mohly potřebné finanční prostředky dostat dříve.

 

„Chtěli bychom poděkovat Národní sportovní agentuře za to, že i přes všechny komplikace způsobené epidemickou krizí dokázala během roku vypsat dotační výzvy pro podporu všech sportovních oblastí od mládeže, reprezentace, svazů až po investice do sportovní infrastruktury,“ řekl Miroslav Jansta.

 

Další informace předsedy se týkaly podílu České unie sportu na koordinaci zajištění vakcín proti nemoci Covid-19 s ministerstvem zdravotnictví pro státní sportovní reprezentaci a také na zřízení testovacího místa pro sportovce v Praze na Strahově a dalších místech v ČR.

Milan Hnilička: úspěšná součinnost

V průběhu jednání VV ČUS vystoupil Milan Hnilička, který informoval o aktuálním dění v Národní sportovní agentuře, vypsaných programech pro sportovní prostředí na rok 2021 i o dalších záměrech agentury. Opakovaně vyslovil uznání ČUS a ocenil dobrou komunikaci s ČUS nejen při administraci programů, ale i ve společném úsilí a postupu při hájení zájmů sportu v průběhu přijímání vládních pandemických opatření. Konstatoval také, že sport v České republice nemůže být brán za pouhého žadatele o peníze, neboť do veřejných rozpočtů ročně přináší 70 miliard korun. Potvrdil současně navýšení částky pro sport ve státním rozpočtu na rok 2021 na 11,8 miliardy korun.

 

„Význam vlastního úřadu pro sport v České republice se ukázal hned v prvním roce fungování Národní sportovní agentury. Kromě každoročních dotačních titulů bylo nutné v souvislosti s koronavirovou krizí vyjednat extra finance na vypsání programů na podporu amatérského a profesionálního sportu Covid-Sport 1 a 2 a například zajišťovat výjimky pro konání významných mezinárodních akcí nebo vystavovat povolení pro vstup zahraničních sportovců do České republiky,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Předfinancování SCS ČUS

VV ČUS se zabýval také vlastní ekonomickou situací v souvislosti se dvěma vlnami pandemie nemoci Covid-19. Kvůli opakovaně uzavřeným provozům nebo jejich omezení (uzavřeny SC Nymburk a PS Podolí, na jaře LA Zadov, významně omezen Strahov) utrpí ČUS v porovnání s předchozími léty ztráty na tržbách v řádech desítek milionů korun. Očekávané hospodářské výsledky roku 2020 proto budou i přes úsporná opatření záporné.  

 

Vzhledem k tomu, že prostředky pro zastřešující sportovní organizace, z nichž může ČUS financovat svá územní pracoviště, budou vyplaceny z NSA až počátkem příštího roku (příjem žádostí bude ukončen až 6. ledna 2021), rozhodl VV ČUS o jejich předfinancování z vlastních zdrojů poskytnutím zálohy na činnost SCS ve výši 14,8 milionu korun, aby nebyla narušena jejich činnost. Každé krajské pracoviště obdrží 200 000 Kč a každé okresní pracoviště 150 000 Kč.

Schválen lednový kalendář ČUS Sportuj s námi

K podpisu se blíží smluvní dokumentace mezi Českou unií sportu a Fotbalovou asociací ČR ve věci majetkových dispozic na Strahově, neboť již došlo k dohodě všech zainteresovaných stran.

 

V roce 2021 se znovu uskuteční projekt ČUS Sportuj s námi, osmý ročník, jehož kalendář počítá se zařazením 500 vybraných akcí z celé ČR. V současné době probíhají intenzivní jednání s partnery a pracuje se na čtyřletých dohodách o spolupráci. Pro nerušený start projektu schválil VV ČUS návrh akcí na měsíc leden 2021.

 

VV ČUS schválil rovněž žádost Svazu zápasu ČR o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši 900 000 Kč. Jedná se o pravidelnou překlenovací výpomoc členským svazům, než dorazí na jejich účty státní dotace v novém roce.

 

V průběhu zasedání VV ČUS se uskutečnil brífink s novináři věnovaný aktuální problematice ve sportovním prostředí. Zúčastnili se ho předseda ČUS Miroslav Jansta, předseda NSA Milan Hnilička a místopředseda ČUS Ivo Kaderka.

 

Autor: KT ČUS

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

MenuX