17.01.2019 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2682
vytvořeno 17.01.2019, upraveno 17.01.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
17. 1. 2019

Výkonný výbor se zabýval podmínkou finanční spoluúčasti svazů při nákupu materiálu pro reprezentaci

Výkonný výbor České unie sportu projednával situaci týkající se státem stanovené podmínky dvaceti procentní spoluúčasti sportovních svazů při nákupu potřebného materiálu pro státní reprezentaci v hodnotě nad 40 tisíc korun. Předseda Miroslav Jansta seznámil přítomné s odpovědí ministryně financí na dopis od ČUS. Alena Schillerová sdělila, že nebude odstranění spoluúčasti nijak bránit s tím, že ujišťuje: „plně rozumím potřebám péče o potřeby státní reprezentace a talentovanou mládež prostřednictvím státního rozpočtu.“ A dále: „Ministerstvo financí v průběhu schvalovacího procesu dokumentace programu poskytuje metodickou podporu, ale konkrétní podmínky financování programu, například zmíněnou finanční spoluúčast, stanovuje správce programu MŠMT, nikoliv ministerstvo financí.“

 

Miroslav Jansta na základě stanoviska ministryně písemně vyzval ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, aby tuto podmínku, která je limitující pro možnosti svazů, jako správce programu přehodnotil.

 

Členové výkonného výboru projednávali také potřebnou revitalizaci sportovního centra Nymburk. Infrastruktura centra pro přípravu státní reprezentace dlouhodobě postrádá investiční obnovu a k dosažení úrovně konkurenčních zařízení v zahraničí budou potřeba dvě miliardy korun v několika etapách. Pokud se stihne připravit potřebná administrativa, 100 milionů korun na tyto účely by mohly dorazit už v letošním roce.

 

Výkonný výbor vyslechl informaci o připravované únorové konferenci, kterou bude pořádat Česká unie sportu. Týkat se bude závažného problému soustavného snižování pohybové gramotnosti a fyzické zdatnosti obyvatel České republiky a vystoupit na ní má, mimo jiných, generálmajor Emil Boček, válečný veterán, plukovník Miroslav Jebavý, člen generálního štábu armády ČR, a významní sportovní trenéři - Antonín Plachý, Slavomír Lener nebo Michal Ježdík. Konference se uskuteční 7. února v Praze.

 

Členové výkonného výboru projednali a schválili první verzi rozpočtu ČUS na rok 2019. Jedná se o zatím provizorní verzi, protože dotační program na rok 2019, ze kterého žádá ČUS a další střešní sportovní organizace o prostředky ze státního rozpočtu, dosud nebyl ze strany MŠMT ani vypsán. Při jednání zaznělo, že pro potřeby Servisních center sportu ČUS, které pomáhají v terénu klubům a jednotám, je potřeba ze státního rozpočtu získat 80 - 85 milionů korun.

 

Výkonný výbor také schválil žádosti dalších tří národních sportovních svazů, které požádaly o půjčku z Rezervního fondu svazů, protože zatím nejsou rozděleny prostředky z dotačních programů MŠMT. O statisícové až milionové částky požádala České unie kolečkových bruslí, Česká triatlonová asociace a Český svaz kanoistů. „Bohužel, doposud není známa výše podpory pro národní svazy ani v jednom ze tří dotačních programů. Než bude administrativa dotací dokončena tak svazy nemají peníze, ale zároveň musejí od začátku roku zajišťovat svoje základní poslání. Také platit trenéry mládeže nebo zajistit chod reprezentací,“ prohlásil Miroslav Jansta.